Mig-mag ile yatayda köşe kaynağı 2015-10-09

Mig-mag ile yatayda köşe kaynağı

  1. Fatih Özcan
    İç Köşe Kaynağında Tel (Elektrot) Seçimi

    Elektrot seçiminde, öncelikle esas metalin mekanik özellikleri, kimyasal bileşimleri, koruyucu gazın türü ve esas metalin kalınlığı ve şekli önemlidir. iç köşe kaynağında ise seçmemiz gereken elektrot özellikleri; kaynak yapılan yerini tek pasoda doldurabilmeli ve iç köşe kaynaklarını gerçekleştirmeye uygun hızla katılaşabilmelidir. Ayrıca pozisyonu itibarıyla kaynak anında elektrottan parçaya geçen damlacık açısından sprey iletimi‟ denilen yöntemin kullanılması daha sağlıklı olur.