Oksi gaz ile dikey kaynaklar 2015-10-09

Oksi gaz ile dikey kaynaklar

 1. Fatih Özcan
  Dik Küt Ek Kaynağı
  Parçalara kaynak ağzı açılmadan alın alına getirilerek ek teli ile dik konumda kaynatılmasına dik küt-ek kaynağı denir.

  Parça Kalınlığına Göre Kaynak Yönünü Belirleme
  Kaynatılacak malzemelerin kaynak yerleri çoğu zaman yatay düzlem üzerinde bulunmaz. Bu durumda kaynaklar daha çok sabit bir yerde onarım gerektiriyorsa veya işin pozisyonunun değişmesi sakıncalı ise bulunduğu durumda kaynatılması gereklidir. Dik küt-ek kaynağı aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı olmak üzere iki şekilde yapılır.

  Aşağıdan Yukarı Kaynak
  Kalınlıkları 3 mm’den büyük parçaların kaynağı, aşağıdan yukarıya doğru yapılır. iş parçasının yatay ile 900 açı yapacak şekilde olması gerekir. iş parçası aşağıdan yukarıya doğru kaynatıldığında yüksek sağlamlığa sahip kaynak dikişleri elde edilir. Yalnız kaynak süresi uzar. Tel önde, üfleç arkada (sol kaynak) olacak şekilde kaynak yapılır. Özellikle kalın kesitli parçaların kaynatılmasında iyi sonuç verir.