Öneri ödüllendirme ve geliştirme prosedürü 2015-10-09

Öneri ödüllendirme ve geliştirme prosedürü

 1. Fatih Özcan
  1. AMAÇ:

  Bu prosedürün amacı, yapılan işlem ve yöntemleri geliştirecek, kaliteyi ve verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürücek yönde, çalışanların önerilerini değerlendirmek ve ödüllendirerek değişim ve gelişimi teşvik etmektir.

  2. KAPSAM:

  Bu prosedür, tüm …………. çalışanlarını kapsar.


  3. TANIMLAR:

  Öneri İnceleme Komisyonu (ÖİK) : Yönetim Temsilcisi, Kalite, Süreç Sahibi ve Öneri Sahibinin İlk Amiri’ nden (Şef/Md) oluşur.

  Öneri Onay Kurulu (ÖOK) : Yönetim Temsilcisi, Süreç Sahibi, Kalite, İK, Mali & İdari İşler ve İlgili Bölüm Amirleri’ nden (Şef/Md) oluşur.

  Süreç Sahibi (SS) : Verilen önerinin uygulanmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişidir

  4. UYGULAMA:
  4.1. Açıklamalar :


  Öneriler, “Öneri Formu” na uygun olarak doldurulur. Personelin öneri olarak verebileceği konular aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır :

  - İşyerinin geliştirmesi ve bakımı
  - Enerji, malzeme, işgücü ve diğer kaynaklarda tasarruf
  - Çalışma ortamının geliştirilmesi
  - Tezgah, makine ve proseslerde geliştirme
  - Alet ve fixtürlerde geliştirme
  - Büro çalışmalarında geliştirme
  - Ürün kalitesinde geliştirme
  - Yeni ürünler bulma
  - Müşteriye hizmet ve ilişkilerde geliştirme
  - Sağlıklı çevre, işyeri ve iş güvenliğini geliştirme
  - Usul ve metod geliştirme

  Aşağıdaki konular öneri sayılmaz ve öneri değerlendirmesinde dikkate alınmaz :

  - Sözleşmeler
  - Hoşnutsuzluk ve şikayetler
  - Çizim ve talimatlardaki eksiklikler
  - Daha önce sunulmuş önerilerin tekrarı
  - Deneme sürecinde yapılan metod değişiklikleri
  - Normal işteki yüksek performans
  - Kişinin Görev Tanımı’ nda yer alan ve kendi işini geliştirme ile ilgili
  - Herhangi bir projede görev alınırken o proje ile ilgili öneriler

  Verilen öneride; uygulamaya konuluş şekli, hangi konuda gelişme beklendiği, ihtiyaç nedeni ve nerede uygulanacağı açıklanmalıdır.

  Devamı ektedir..