Parlayıcı Sıvılar -210- 2015-10-09

Parlayıcı Sıvılar -210-

 1. Fatih Özcan
  Hepimiz, içinde çok az miktarda parlayıcı madde içeren bir metal varilin kapağının oksijen-asetilen kaynağı ile kesilmeye başladığı sırada aniden patladığı haberini duymuşuzdur.

  Benzin istasyonu görevlisi madeni yağ rafındaki birikmiş yağ tabakasının temizliği sırasında çözücü olarak benzin kullanmaktadır. Temizlik sırasında kullanılan benzinin buharı alanda birikmiş ve su ısıtıcısının çalıştırılması sırasında patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucu oluşan yangında benzin istasyonu görevlisinin derisinin %90’ı yanarak 2.ve 3. dereceli yanıklar oluşmuştur.

  En basit tanımıyla, parlayıcı kelimesi maddenin kolaylıkla tutuşabilen ve hızla yanabilen olarak tanımlanır. Yaygın kanaatin aksine, parlayıcı sıvılar kendiliğinden yanmaz , ancak oluşturdukları buhar yanıcıdır. Eğer sıvının sıcaklığı parlama noktasının altına düşürülürse, parlamayı tetikleyecek yeterli miktarda buhar oluşmaz. Kapalı bir alanda, uygun hava/buhar karışımı ve ateşleme kaynağı birlikte olduğunda patlama gerçekleşir.

  PROBLEMLER;

  · Parlayıcı sıvıların saklanması, taşınması ve kullanım alanlarında sigara içilmesi.
  · Parlayıcı madde buharının yetersiz havalandırılması.
  · Parlayıcı maddenin uygunsuz saklanması .
  · Parlayıcı madde saklama alanında ve kullanım alanında elektrik ekipmanlarının izolasyon eksikliği.
  · Benzin ya da parlayıcı maddelerin temizlik için kullanımında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması.
  · Yangın söndürücülerin sayısının ve işaretlemesinin eksik olması .

  ÇÖZÜMLER:

  · Herkesin parlayıcı maddeleri tanıması.
  · Parlayıcı madde içeren kapların net olarak tanımlanması , işaretlenmesi.
  · Parlayıcı maddelerin saklandığı, taşındığı ve kullanıldığı alanların belirlenmesi ve bu alanların korunması.
  · Parlayıcı maddelerin bulunduğu alanların iyi havalandırılması.
  · Sigara içme alanlarının belirlenmesi.
  · Parlayıcı maddelerin bir konteynırdan diğerine aktarılması sırasında uygun topraklamanın yapılması.
  · Ekipman enerjilendirme kaynaklarının kontrol edilmesi.
  · Temizlik için parlayıcı olmayan çözücülerin kullanılması.
  · Uygun yangın söndürücülerin seçimi ve kullanımı .
  · Parlayıcı madde içeren variller boşaltıldığında varilin buhar ile temizliğinin düzgün yapılması.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Contributed/General Industry/Flammable liquids.htm