Personel Kaldırma Ekipmanlarında Emniyetli Çalışma -351- 2015-10-09

Personel Kaldırma Ekipmanlarında Emniyetli Çalışma -351-

 1. Fatih Özcan
  Personel kaldırma ekipmanları, motorlu taşıt üzerine yerleşik bom ile yükseltilebilir platformlardır. Bunlar, tesislerde bulunan boru, enerji vb. hatlara ve yerden yüksekte bulunan diğer çalışma sahalarına ulaşmak için kullanılmaktadır. Bu ekipmanlarla çalışmalarda ölümlü kazaların başlıca nedenleri; düşme, elektrik çarpması ve ekipman yıkılmaları/devrilmeleridir. İşverenler, çalışanlarının bu tür ekipmanları emniyetli şekilde kullanmalarını temin etmek amacı ile gerekli tedbirleri almaktan sorumludurlar.

  Emniyetli Çalışma Kuralları

  • Kaldırma ekipmanı kullanan çalışanların, emniyetli kullanma eğitimi almaları sağlanmalıdır.
  • Yükseltilebilir mobil platformların kullanım ve bakımı, platform imalatçısının kullanma talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir.
  • Asla hidrolik, mekanik ya da elektriksel emniyet cihazları iptal edilmemeli veya devre dışı bırakılmamalıdır.
  • İmalatçısı tarafından izin verilmediği müddetçe, yükseğe kaldırılmış platformu üzerinde personel bulunan ekipman asla hareket ettirilmemelidir.
  • Personele, platform üzerindeyken kiriş, kolon, veya platformun hareket ettiği raylar gibi tehlikeli yapıların arasında durmasına izin verilmemelidir. Platformun yukarı hareketi personelin bu yapılar arasında sıkışmasına ve ezilmesine neden olabilir.
  • Yüksekte bulunan en yakın enerji hattı ile en az 3 metrelik (10 feet) emniyet mesafesi bırakılmalıdır.
  • Enerji hatları, kablolar ve diğer iletkenler, kapalı olsalar ya da yalıtımları yapılmış görünseler dahi daima enerjili olarak kabul edilmeli ve tüm tedbirler bu kabule göre yapılmalıdır.
  • Personelin platformdan fırlayarak veya çekilerek düşmesini önlemek amacı ile, lanyard ile boma ya da platforma bağlanmış paraşütçü tipi bir emniyet kemeri kullanılmalıdır.
  • Eğimli zeminde, ekipmanın frenleri çekili olmalı ve tekerlek altlarına takozlar konmuş olmalıdır.
  • Mevcut ise, ekipmanı dengeleme ayakları kullanılmalıdır.
  • Ekipmanın yükleme limitleri aşılmamalı, yükleme yapılırken toplam yük (kaldırılacak personelin, araç gereçlerin ve malzemelerin toplam ağırlıkları) dikkate alınmalıdır.
  Yararlanılan Kaynak:U.S. Department of Labor / Occupational Safety and Health Administration : OSHA Quick Card - Aerial Lifts Protect Yourself -http://www.osha.gov/Publications/aerial_lifts_safety.html