Sanayi için afet ve acil müdahale planı 2015-10-09

Sanayi için afet ve acil müdahale planı

 1. Fatih Özcan
  20. Yüzyıl, bir yandan bilim ve teknolojide büyük gelişmelerle diğer yandan da depremler, seller,
  tayfunlar, tanker kazaları ve küresel ısınma gibi büyük çevresel felaketlerle anılacak bir yüzyıl
  olmuştur. Ormanların tahrip edilmesi, sera etkisi yapan gazların atmosferde çoğalması gibi çevresel
  olumsuzluklar, afet olarak nitelenebilecek olayların, çoğalması sonucunu getirmiştir.
  Devasa boyutlara ulaşan kentler, binlerce kişinin çalıştığı dev sanayi tesisleri ve tesislerde kullanılan
  karmaşık teknolojiler, kaza riskini ve kazaların olumsuz etkilerini artırmaktadır. Dünyanın en büyük
  metropollerinden birisi olan İstanbul'un da, kentin yanı sıra sanayi tesislerinin de yükünü taşıyor
  olması, "İstanbul Boğazı" gibi yoğun tanker trafiğinin yaşandığı uluslararası bir suyolunun çevresinde
  ve aynı zamanda da deprem riski yüksek bir bölgede yerleşmiş bulunması afet ve kaza risklerini
  artırmaktadır.
  İstanbul Sanayi Odası üyelerinin Türkiye ekonomisindeki ağırlığı düşünüldüğünde, deprem başta
  olmak üzere, İstanbul veya çevresinde meydana gelebilecek doğal afet veya kazaların, can kayıplarının
  yanında, ekonomi üzerinde de büyük tahribat yaratacağı ortadadır. Olası doğal afet ve kazaların
  sonuçlarının felaket boyutuna ulaşmaması için böyle durumlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak
  zorundayız. “Afet ve kaza” riskinin yüksek olduğu sanayi kuruluşlarında da, afet ve kazalara karşı
  müdahalenin başarılı olabilmesi, tesisin ve çevresinin korunması ve afetin en az zararla atlatılabilmesi
  için afet ve acil durum müdahale planlarının ve diğer hazırlık çalışmalarının önceden yapılması
  gerekmektedir.
  Üyelerimizin bu tür çalışmaları yapmalarını kolaylaştırmak üzere "SANAYİDE AFET VE ACİL
  DURUM YÖNETİMİ REHBERİ" hazırlanmıştır. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun katkılarıyla Odamız
  Çevre Şubesi tarafından hazırlanan bu Rehberin üyelerimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve
  kuruluşların afet ve acil durum yönetimi çalışmalarında yardımcı ve yararlı olacağına inanıyoruz.