Selülozik ve bazik elektrotla kaynak 2015-10-09

Selülozik ve bazik elektrotla kaynak

  1. Fatih Özcan
    Selülozik Elektrotların Endüstrideki Yeri ve Önemi

    Elektrot üreticisi firmalar, endüstrinin her türlü elektrot ihtiyacını cevap verebilecek elektrotlar geliştirmişlerdir. Değişik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikteki elektrotlara en güzel örnek, selülozik elektrotlardır.

    Selülozik elektrotların örtü formülünün %30 kadarını selüloz ve diğer organik maddeler oluşturur. Bunların ark içinde yanması CO ve CO2 koruyucu gazlarını oluşturur. Ark güçlüdür, nüfuziyet diğer elektrotlara oranla fazladır. Organik maddelerin tam yanması için su yardımına gerek vardır. Bu nedenle selülozik elektrotların örtüsünde % 5‟e kadar bir nem oranı aranır. Bu nem ihtiyacı elektrodun depolanmasında bir avantaj oluşturur, fırınlanmasına gerek kalmaz.

    Selülozik elektrotlar güçlü ark nedeniyle yukarıdan aşağı dâhil her pozisyonda rahat kaynak yapar, derin nüfuziyette güçlü bir kaynak dikişi oluşturur. Bu nedenle doğal gaz ve petrol boru hatları, su ve atık su boruları, gemi inşaat endüstrisi, depolama tankı ve kazan üretimi, çelik köprü inşaatları, derin nüfuziyet istenen çelik konstrüksiyonlarda kullanılır.