Soğuk Hava Riskleri Azaltalabilir -22- 2015-10-09

Soğuk Hava Riskleri Azaltalabilir -22-

 1. Fatih Özcan
  Günlük yaşamda veya çalışma ortamlarında soğuk hava şartlarından kaynaklanan tehlikelere karşı duyarlı olmak çok büyük önem arz eder.

  Eğer vücut ısısı 36 dereceden aşağı düşerse:

  · İnsanın duyu kabiliyeti azalır.
  · Unutkanlık, dil sürçmesi, uyku yetersizliği ve kasların güçsüzlüğü.
  · Eller ve bacaklarda titreme ve ağrı hissedilir. Hemen tıbbi müdahale edilmediği takdirde koma ve ölüm kaçınılmaz olur.
  · Vücudun aşırı soğuk ortamda kalması sonucu, etkilenen organların kesilmesi ve kalıcı sakatlıkların olması muhtemeldir.

  Soğuk havaların neden olabileceği riskler, belirli önlemlerin alınması sonucu azaltılabilir.

  · Aşırı terlemekten kaçınmak
  · Yeterli ölçüde sıcak içecekler içmek
  · Sıcak barınaklarda düzenli olarak kalmak
  · Uygun korunma elbisesi giymek
  · Uzun süre oturmaktan veya ayakta kalmaktan kaçınmak
  · Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uyumak
  · Yeni işçileri yeni ortama ve hava şartlarına alışmalarını sağlamak

  Eğer sıcaklık derecesi ve yapılacak işin doğası tehlike ve hastalık riski taşıyorsa:

  · Çalışanları ortamın olumsuz etkileri hakkında bilgilendirin
  · Çalışanları karşılaşabilecekleri hastalıkların belirtileri hakkında bilgilendirin
  · İşçilerin acil durumlarda ne gibi önlemler almalarının gerektiğini bilmelerini sağlayın
  · Çalışanların ne gibi olumsuz etkilere maruz kalabileceklerini ve hangi korunma önlemlerinin alınması gerektiğini belirleme maksadıyla incelemelerde bulunun

  Bununla birlikte işverenler, işçilerin çalışmalarını sürekli olarak (eksi)-30 veya daha düşük derecede veya kuvvetli rüzgâr ortamında devam ettirmek zorunda oldukları durumlarında onlara kolayca ulaşabilecekleri sıcak barınaklar sağlamaları gereklidir.