Solunum Maskesi Kullanım Programı -374- 2015-10-09

Solunum Maskesi Kullanım Programı -374-

 1. Fatih Özcan
  OSHA tarafından, Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon (MAK veya PEL) değerinin üzerinde hava kirleticilerin bulunduğu ortamlarda solunum maskesi kullanımı ve yazılı bir solunum maskesi kullanım programının olması zorunludur. Solunum maskesi kullanım programı aşağıda belirtilen maddeleri kapsamalıdır:

  - Çalışanın solunum maskesi kullanabilme durumunu değerlendirir doktor raporu,
  - Programın uygulanması ve yıllık değerlendirmesi,
  - Solunum maskesinin seçimi ve kullanımına ilişkin yazılı talimat,
  - Solunum Maskesi Sızdırmazlık Testi,
  - Ortam havası koşullarına uygun solunum maskesi ve/veya filtre alımının yapılması,
  - Temizlik malzemeleri, filtreler, ön-filtreler ve yedek parçaların alımının yapılması,
  - Solunum maskesi kullanımı ve sınırlamalarına ilişkin çalışanların eğitim kayıtları,
  - Solunum koruyucuların kontrolü, temizlenmesi, bakım ve saklanmasına ilişkin talimatlar ve kayıtlar,
  - Maruziyetin derecesinin ve kullanılması gerekli solunum koruyucunun tipinin belirlenmesi için çalışma alanının ortam havası ölçümlerinin yapılması,
  - Hava beslemeli maskeler, kompresörler ve kendinden temiz hava üreten solunum cihazlarının (SCBA) sağladığı hava kalitesinin kontrolü ve bakımı.

  Lütfen unutmayınız; solunum maskesi kullanım programının gerekliliğine karar vermek için öncelikle havadaki kirleticilerin seviyesi belirlenmeli ve/veya yapılacak çalışma basamakları belirlenmelidir, örneğin sprey boyama, kumlama gibi. Eğer kirletici seviyeleri MAK değerini aşıyorsa, öncelikle kirletici seviyelerini MAK değerinin altına çekmek için uygun mühendislik kontrolleri değerlendirilmeli ve mümkünse uygulanmalıdır. Sonra, solunum koruyucu dikkatli bir şekilde seçilmeli ve solunum maskesi sızdırmazlık testi uygulanmalıdır.

  Çalışma sırasında uzman bir kişi tarafından çalışma alanında ölçümlere devam edilmeli, maruziyet seviyelerinde bir değişim olması durumunda solunum maskesi kullanım programının gerekliliği değerlendirilmelidir. Farklı kimyasal kullanımları, çalışma metodlarında ve işlemlerde değişiklik veya kimyasal dökülmeleri nedeniyle yeni maruziyetlerin oluşması mümkündür. Böyle durumlarda ek olarak başka çalışanların da eğitilmeleri gerekebilmektedir.

  Solunum maskeleri uygun şekilde kullanıldıklarında önemli bir kişisel koruyucu donanımdır. Onları seçmeyi, kullanmayı ve bakımını öğrenmelisiniz ki; nefes aldığınız hava zararlı kirleticiler içermesin.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Respirator Program.htm