Sözlü işaret: (SAĞ GÜV İŞRT Y) ( Av. Hüseyin Numan BİLİR ) 2016-05-06

Sözlü,İşaret, Sağlık, Güvenlik

 1. Musa Kamil Ekin
  06/05/2016 GÜNÜN BİLGİSİ

  Sözlü işaret: (SAĞ GÜV İŞRT Y)

  İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belir lenmiş sözlü mesaJ.

  Sözlü işaretler için asgari kurallar:
  Temel Nitelikler

  1. Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü iletişimde; belirli bir formda veya kodlanmış haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılacaktır.

  2. Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır. Konuşanın konuşma becerisi ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir sözlü iletişime uygun olacaktır.

  3. Sözlü iletişim doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktır.

  Özel kullanım kuralları
  1. Sözlü iletişimde yer alan kişiler, sağlık ve güvenlik açısından istenilen davranışı yapabilmeleri için sözlü mesajı doğru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanılan dili bileceklerdir.

  2. Sözlü iletişim, el–kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda verilen komutlar kullanılacaktır.

  • BAŞLAT: Bir işlem veya hareketi başlatmak için

  • DUR: Bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için

  • TAMAM: Bir işlemi sona erdirmek için

  • YUKARI: Bir yükü yukarı kaldırmak için

  • AŞAĞI: Bir yükü aşağı indirmek için

  • İLERİ – GERİ – SAĞ – SOL: (Bu komutlar uygun el hareketleri
  ile eşgüdümlü olacak şekilde kullanılacaktır.)

  • KES: Acil olarak durdurmak için

  • ÇABUK: Güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için