Tehlike İletişiminde Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri – II 2016-03-02

Tehlike,İletişim,Güvenlik, Sağlık,İşaret

 1. Musa Kamil Ekin
  Tehlike İletişiminde Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri – II

  “Emniyet renkleri ve emniyet işaretlerinin amacı emniyeti ve sağlığı etkileyen nesneler ve durumlara hızlı bir şekilde dikkat çekmek ve belirli bir mesajın hızlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır.”

  Tanım ve Kavramlar[ii]


  TS ISO 3864 – 1’e göre ‘Emniyet İşaretleri’ adıyla ele alınan bu alandaki tanımlar aşağıda verildiği gibidir:

  Emniyet rengi: Emniyet anlamı verilen özel niteliklere sahip renk.

  Emniyet işaretlemesi: Bir emniyet mesajı iletmek veya göze çarpan bir nesne veya konumu ortaya koymak için emniyet renkleri ve / veya emniyet karşıt renklerinin kullanımını benimseyen işaretleme.

  Emniyet işareti: Bir renk ve geometrik şekil birleşimiyle elde edilen ve grafik sembollerinin tamamlayıcı edilmesiyle, özel bir emniyet mesajı veren genel emniyet mesajı sunan işaret.

  Tamamlayıcı işaret: Başka bir işareti destekler nitelikte olan ve asıl amacı tamamlayıcı açıklama sağlamak olan işaret.

  Emniyet renkleri ve emniyet işaretlerinin amacı emniyeti ve sağlığı etkileyen nesneler ve durumlara hızlı bir şekilde dikkat çekmek ve belirli bir mesajın hızlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Emniyet işaretleri sadece emniyet ve sağlıkla ilgili talimatlar için kullanılmalıdır.

  Emniyet İşaretlerinin Yerleştirilmesi

  TS IS0 3864 – 1 bir emniyet işaretinin rengi, parlaklığı, malzemeye yerleştirilmesi konusundaki birçok teknik detayı içermektedir. Burada örnek olması açısından bazı işaretlerin yerleştirilmesi ve boyutları konusundaki bilgilere yer verilmiştir.

  Yasaklama İşaretleri

  İşaretin renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  Arka zemin rengi: Beyaz

  Dairesel şerit ve köşegen çubuğu: Kırmızı

  Grafik sembol: Siyah

  Sınır: Beyaz

  Kırmızı emniyet rengi bütün işaretin en az % 35’ini kaplamalıdır.

  Zorunlu Eylem İşaretleri

  İşaretin renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  Arka zemin rengi: Mavi

  Grafik sembol: Beyaz

  Sınır: Beyaz

  Mavi emniyet rengi bütün işaretin en az % 50’sini kaplamalıdır.

  Uyarı İşaretleri

  İşaretin renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  Arka zemin rengi: Sarı

  Üçgen şerit: Siyah

  Grafik sembol: Siyah

  Sarı emniyet rengi bütün işaretin en az % 50’sini kaplamalıdır.

  Emniyet Kuralı İşaretleri

  İşaretin renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  Arka zemin rengi: Yeşil

  Grafik sembol: Beyaz

  Sınır: Beyaz

  Yeşil emniyet rengi bütün işaretin en az % 50’sini kaplamalıdır.

  GSİ Levhalarının Standartlaştırılması

  GSİ satan ve / veya kullanan birçok firmada birbirinden farklı anlatım, grafik düzenleme, renk ve şekle sahip levhalara rastlamak mümkün. Bu durum hem görsel kirliliğe sebep olmakta hem de işaretlerin etkisini azaltmaktadır. Bir işletme GSİ satın alırken levhaların;

  1.Rengi

  2.Boyutu

  3.Levhalardaki ifadeler

  4.Grafik düzenleme ve kullanımı

  5.Işık yansıtma özelliği

  6.Dış ve iç ortam koşullarına dayanıklılığı kriterlerine dikkat etmelidir. En sonunda da standartlara uygun malzemeler arasında fiyat karşılaştırması yapmalıdır. Bu sürece destek olmak amacıyla aşağıda bazı bilgilere yer verilmiştir.


  Emniyet İşaretlerinin Sınıflandırılması ve Kullanılan Standart İfadeler


  TS ISO 7010 emniyet işaretlerini aşağıdaki gibi bir harf sistemiyle sınıflandırmıştır:

  Kaçış ve acil durum donanım işaretleri: E (Emergency)

  Yangın emniyet işaretleri: F (Fire)

  Zorunlu uygulama işaretleri: M (Mandotary)

  Yasaklama işaretleri: P (Prohibition)

  Uyarı işaretleri: W (Warning)

  Levhalarda kullanılan ifadelerin de çok farklılık göstermemesi açısından bazı kalıp cümleleri bu harf sınıfı üzerinden belirlemiştir. Tablo 1’de bazı örnekler yer almaktadır:


  Atıfta Bulunulan İfade (Emniyet Anlamı)…………………………………………………İşlev Atıf Numarası

  Acil Telefon………………………………………………………………………………………………………………………….E 004

  Acil Çıkış (Sol Taraf)……………………………………………………………………………………………………………..E 001

  Acil Çıkış (Sağ Taraf)…………………………………………………………………………………………………………….E 002

  Açık Alev Kullanılmaz; Yangın, Açık Ateşleme Kaynağı ve Sigara İçmek yasaktır…………………..E 003

  Dikkat; Elektrik…………………………………………………………………………………………………………………….W 011

  Dikkat; Sıcak Yüzey………………………………………………………………………………………………………………W 017

  Dikkat; Kaygan Yüzey…………………………………………………………………………………………………………..W 011

  Su ile Söndürmeyiniz……………………………………………………………………………………………………………P 011

  Yangın Söndürücü………………………………………………………………………………………………………………..F 001

  Tablo 1: GSİ’lerde kullanılan bazı kalıp cümleler ve numaraları


  Standardın orijinalinde, sınıflandırmaya ilişkin çok geniş ve kullanılacak şekillerle ilişkilendirilmiş bir liste yer almaktadır. İşletmesine levha siparişi verecek olan İSG Sorumlularının bu listeyi incelemelerinde fayda vardır.


  Emniyet İşaret Renklerinin Standartları


  Emniyet işaretlerinde kullanılan renklerin tanımlanabilmesi için TS ISO 3864 – 1’de atıf yapılan bazı uluslararası tanınmış renk düzenleri örnek olarak Tablo 2’de verilmiştir:

  Renk DIN 5861
  ........DIN 6164…………………………Ral……………………Munsell………AFNOR……………......NCS

  ……………………………………………………………………………………......NF X 08 – 002 ve

  ………………………………………………………………………………………………..X08 – 010

  Kırmızı...7,5: 8,5: 3……………………RAL 3001…………7,5 R 4/14……………N◦ 2805………….S 2080 – R

  Mavi……16,7: 7,2: 3,8…………………RAL 5005…………2,5 PB 3/10………….N◦ 1540………….S 4060 – R 90B

  Sarı……..2,5: 6,5: 1…………………….RAL 1003…………10 YR 7/14………….N◦ 1330………….S 1070 – Y 10R

  Yeşil…….21,7: 6,5: 1……………………RAL 6032…………5G 4/9………………..N◦ 2455………….S 3060 – G

  Beyaz…..N: 0: 0,5……………………….RAL 9003…………N 9,5…………………..N◦ 3665…………S 0500 – N

  Siyah……N: 0: 9………………………….RAL 9004……......N 1………………N◦ 2603 ………….S 900 – N

  Tablo 2: Emniyet işaret renklerinin standartları


  Tamamlayıcı İşaretlerin Konum Tayini


  Emniyet işaretleri ile birlikte kullanılan tamamlayıcı işaretler emniyet işaretinin altına, sağına ya da soluna yerleştirilmelidir.


  Tamamlayıcı işaretlerin konumu


  Birleşim İşaretleri (Levhalar)


  Birleşim işaretleri dikdörtgen bir taşıyıcı üzerinde emniyet işareti ve tamamlayıcı işareti içerir. İşaret taşıyıcının rengi: Emniyet işaretinin rengi veya beyaz

  Sembol veya metin rengi: İlgili karşıt renk


  Çoklu İşaretler


  Aynı anda birden fazla mesajı GSİ ile vermek gerekirse çoklu işaretler kullanılmaktadır.

  Çoklu işaretlerde, emniyet işaretlerinin düzeni (ve / veya ona karşı gelen tamamlayıcı işaretler) emniyet mesajlarının önem düzeyine göre düzenlenmelidir. Bir yatay yerleşim planı da kullanılabilir.