Tehlikelerin tanımlanması: (İSG RİSK DEĞ Y) (3. Bölüm)( Av. Hüseyin Numan BİLİR )

Tehlike, Risk, İSG, Elektrik Bileşenleri

 1. Musa Kamil Ekin
  • Elektrik tesisatının bileşenleri:
  Kuvvetli akım,
  Aydınlatma,
  Paratoner,
  Topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile;
  Isıtma,
  Havalandırma,
  Atmosferik ve çevresel şartlardan korunma,
  Drenaj,
  Arıtma,
  Yangın önleme ve mücadele ekipmanı...
  Bu kaynağın tam içeriğini görüntülemek için izniniz yok.