Temel ilk yardım uygulamaları eğitim kitabı 2015-10-09

Temel ilk yardım uygulamaları eğitim kitabı

 1. Fatih Özcan
  İlk yardım nedir?
  Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız
  uygulamalardır.

  Acil tedavi nedir?
  Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

  İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
  Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

  İlkyardımcı kimdir?
  İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi yada kişilerdir.

  İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
  1. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,
  2. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
  3. Hasta/yaralının durumunun. kötüleşmesini önlemek,
  4. İyileşmeyi kolaylaştırmak