Tertip Düzen Işyerinizdeki Yaralanmalardan Ve Kayıplardan Korumadır -30- 2015-10-09

Tertip Düzen Işyerinizdeki Yaralanmalardan Ve Kayıplardan Korumadır -30-

 1. Fatih Özcan
  İlk izlenimi yaratmak için asla ikinci bir şansınız olmayacaktır. Bu ifade, konu işyerinde tertip düzene geldiği zaman hiç bu kadar doğru olmamıştı. Yetersiz tertip düzenin izlenimi size ve iş arkadaşlarınızı uzun bir süre için olumsuz şekilde etki bırakır. Dağınık düzensiz bir çevre ortamında hergün çalışmak zorunda kalan kişilerin moralleri azalır, her ne kadar dağınık bir çevre ortamının sebep olacağı sonuçların farkında olmasalar bile.

  Güvenlik daha fazla kritik bir konudur. Eğer tertip düzen alışkanlığınız yetersiz ise sonuç, çalışanların yaralanması ve hatta ölümü, devlet yaptırımı ve gelecekteki işlerde güvenliği sağlamada zorluklara neden olacaktır. Nasıl olurda ufak bir sorun böyle ciddi sonuçlara sebep olabilir?

  Yetersiz tertip düzenin sebep olduğu bazı pratikler şunlardır;

  • Çalışanların takılması, düşmesi, çarpması ve veya nesneler arasında sıkışmasından kaynaklı yaralanmalar.
  • Uygun el aletlerinin bulunmamasından dolayı uygun olmayan el aletlerinin kullanımından kaynaklı yaralanmalar.
  • Daha az üretim çünkü fazla manevralardan ve başkalarının dağınıklığından dolayı harcanan zamanlardan, doğru ekipmanı bulmak için harcanan zamandan
  • Kaçınılabilecek kazaların araştırılması ve raporlanmasında harcanan zaman.
  • Uygunsuz stoklama ve yanabilen, tutuşabilen malzemelerden doğan yangınlar.
  • Çıkan ürünlerin yetersiz kalitede olması, üretim gecikmeleri, hatalı ve zarar görmüş ürünler, ve çalışanların ekipman eksikliğinden dolayı.
  • Yetersiz kalitenin sebep olduğu kötü şöhret ve ünden dolayı gelecekte alınacak olan işlerin düsmesi eksikliği.
  • İlk kötü izlenimden sonra sıklıkla müfettişler tarafından denetlenmeniz.
  Hatırlamak için genel tertip düzen kuralları;

  · Etrafınızı sizden sonra temizleyin. Çöplerinizi artıklarınızı toplayın ve doğru şekilde uzaklaştırın ve veya diğerlerine tehlike yaratmayacak şekilde yerleştirin. Rutin temizlik programı oluşturun.

  · Gün boyunca çalışma alanınızı temiz tutun, bu size gün sonunda fazla dağınık bir yerin temizlenmesi için harcanacak zamanınızı azaltacaktır.

  · Yanabilen ve tutuşabilen malzemeleri doğru şekilde uzaklaştırın. Eğer bunlar düzgünce uzaklaştırılmazsa yangın oluşma olasılığını arttıracaktır.

  · Batabilecek çivileri ve keskin nesneleri ya uzaklaştırın yada kişilerin takılıp düşmesini ve veya yaralanmasını önlemek için çekiç ile düzleyin.

  · Malzemelerinizi ve yardımcı malzemelerinizi düzgünce istifleyin devrilmemeleri için.

  İş sağlığı ve güvenliğinize değer veriyor musunuz?, işyerinizin şöhretine, ününe, ayrıca gelecek çalışanlarınıza? Eğer evet ise, bu pratikleri uygulayın.

  Derli toplu bir çalışma yeri oradaki çalışanlara saygıyı gösterir, böyle devam etmesi içinde yardım edin.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Housekeeping is Safe-Keeping at Work.htm