Tıbbi Ve Ilk Yardım -201- 2015-10-09

Tıbbi Ve Ilk Yardım -201-

 1. Fatih Özcan
  Her bir işyeri için tıbbi ve ilk yardım olanakları sağlanmalıdır. Büyük projelerde, sahadaki tıbbi veya ilk yardım olanakları müşteri yada asıl yüklenici tarafından sağlanabilir. Aşağıdaki rehber; sahalarda ilkyardım ve tıbbi tedavi gerektiren yaralanmaların ele alınması için prosedürler oluşturmada yardımcı olmak amacıyla verilmektedir.

  TIBBİ YARDIM:

  · İş başlamadan önce, bölgedeki kalifiye doktorların isimleri ve yerleri hakkında bilgi alın. Sigorta şirketinin yerel ofisi size bölgedeki doktorların bir listesini temin edebilir.

  · Seçilen doktorları ziyaret edin.

  o İşinizin özelliğini, işinizle ilgili tehlikeleri ve muhtemel yaralanma türlerini açıklayın.
  o Sigorta şirketini ve hizmetlerin ne şekilde faturalandırılacağını tanımlayın.
  o İşyerinin telefon numarasını, adresini ve işyerine ulaşım için en iyi güzergahı kendilerine verin.
  o Bölgedeki hastaneler ve ambulans hizmetleri ile ilgili önerilerini alın.
  o Ciddi yaralanma durumlarında, yaralıların tedavi sürecinde ve tedavi tamamlanıp kazazede işyerinde çalışmaya başlayabilecek duruma geldiğinde, doktorlarla yakın takibin sürdürülmesi gerektiğini açıklayın.

  · Hastaneler ve ambulans hizmetleri ile iletişime geçin.

  o Hizmetlerle ilgili düzenlemeler yapın.
  o İş adresini ve en iyi güzergahı açıklayın, her türlü özel talimatı sağlayın.
  o Doktorların, hastanelerin ve ambulans hizmetlerinin adreslerini ve telefon numaralarını her bir iş lokasyonuna iletin.
  o İş sahibi şart koştuğunda yada işin yerleşim yerlerine uzaklığı gerektirdiğinde işyeri sağlık birimleri veya dispanserlerinin kurulması için profesyonel yardım alın.

  İLKYARDIM:

  · Küçük yaralanmaların tedavisi için her bir ofiste doktor onaylı bir İlkyardım Kiti bulundurun.

  · Çalışma yeri ofis alanından kayda değer uzaklıkta ise, formenlerin araçlarında da daha küçük İlkyardım Kitleri’ni bulundurun. Bu kitlerde eksilen malzemelerin ilave edilmesi için gerekli yedek malzemeler ofislerde muhafaza edilmelidir.

  · Süpervizörlerin ilkyardım eğitimi almalarını sağlayın.

  · Yaralıların doktorlara veya hastanelere taşınması için düzenlemeler yapın.

  · İSG eğitimlerinde veya işbaşı konuşmalarında çalışanları yaralı personel olması durumunda yapmaları gereken temel işlemler konusunda eğitin. Eğitimde ele alınacak konular;

  o Ciddi yaralanma durumlarında; kazazedelerin daha fazla yaralanmalarının önlenmesi için gerekmedikçe, yaralı personelin hareket ettirilmemesi. Ciddi kanama ve solunum durması durumları hariç olmak üzere, ilkyardımın yalnızca bu konuda eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği.
  o Ciddi kanamaları durdurmak için, kanama olan bölgeye turnike uygulamak yerine basınç uygulanması
  o Yaralı personelin sakinleştirilerek şok geçirmesinin önlenmesi
  o Gerektiğinde kalp masajı uygulanması
  o Doktor gelinceye kadar yaralı personele gıda yada içecek verilmemesi
  o Açık yaraların olması durumunda olası kan kaynaklı patojenlerin bulaşmasına karşı önlem alınması

  · Ciddiyet derecesinden bağımsız olarak ilkyardım ve/veya tıbbi müdahale gerektiren tüm yaralanmaların raporlanmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlayın.

  · Tüm ilkyardım durumlarını İlk Yardım Kayıt defterine kaydedin.

  · Her bir çalışanın yaralanma veya hastalık durumunda, iş sahasından ayrılmadan önce, bu yaralanma veya hastalığın işle ilgili olup olmadığına bakmaksızın, süpervizörünü haberdar etmesini sağlayın.

  · Her bir yaralı veya hasta çalışanın, tedavi süreci tamamlanıp işe tekrar başlamalarından önce kendilerini tedavi eden doktordan işe başlayabileceklerine dair rapor almalarını sağlayın.Eğer yalnızca hafif işlerde çalışabileceklerine dair rapor verilmişse, hafif iş olanaklarının sağlanıp sağlanamayacağı konusunda bir saptama yapılmalıdır.

  (Çevirmenin Notu: Ülkemizde iş sağlığı hizmetleri ve ilkyardımla ilgili yasal şartlar özetlenecek olursa; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kanuna bağlı yönetmelikler gereği, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulması, bu birimde sertifikalı işyeri hekimi görevlendirilmesi, sanayiden sayılan işlerde de bu birimde ayrıca işyerinin tehlike sınıfına uygun sertifika sahibi iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunludur. İşveren isterse bu hizmetleri işletme dışında kurulu yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de alabilir. İlkyardımla ilgili yasal şartlar ise İlkyardım Yönetmeliği’nde tanımlanmış olup, bu metinde belirtilen inşaat işleri gibi ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde, her 10 kişiden birinin yetkilendirilmiş kuruluşlardan ilkyardım eğitim alması zorunludur.)

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Construction/Electrical/Medical and First Aid.htm