Tig kaynağı 2015-10-09

Tig kaynağı

 1. Fatih Özcan
  Koruyucu Gaz Kaynağının Tanımı
  Kaynak banyosunu havanın atmosferinden koruyan örtü gerecinin yerine çeşitli gazların kullanıldığı kaynak yöntemine koruyucu gaz kaynağı denir. iki yöntem ile yapılmaktadır. Bunlardan biri ilave tel kullanılmayan ve ark kaynak torcundan gelen çıplak kaynak elektrodu ile yapılan MIG kaynağıdır. ikincisi ise gerektiğinde ilave tel kullanılan ve erimeyen tungsten elektrot kullanılarak yapılan TIG kaynağıdır.

  1.1.1. MIG –MAG Kaynağı
  Kullanılan gaza göre iki guruba ayrılır.
  MIG, Metal inert Gaz kelimelerinin baş harfini alarak adlandırılır. Bu kaynakta kullanılan gazlar asal gazlardır. Kaynak arkı argon veya helyum gazı altında oluşur.
  MAG, Metal Active Gaz kelimelerinin baş harfi ile anılır. Burada aktif gaz olan karbondioksit (CO2) kullanılır.

  1.1.2. TİG Kaynağı
  Kaynak yöntemine adını veren Tunsten inert Gaz kelimesidir. Kaynak, bu kelimelerin baĢ harflari ile anılır. Almancada tunsten metaline volfram denildiğinden WIG olarak da anılmaktadır.
  TIG kaynak yönteminde ergimeyen tunsten elektrot ile kaynak yapılan parça arasında elektrik arkı oluşur. Kaynak banyosu, bir nozülden gönderilen argon veya helyum gazı tarafından korunur. Kaynak yönteminde kullanılan tunsten elektrot erirken kaynak yapılacak metal de eriyerek birleştirme sağlanır. Gerekli görüldüğü hâllerde ana metal ile benzer yapıya sahip çubuk şeklinde ilave metalin kullanılması ile kaynak gerçekleştirilir.