Tozaltı kaynağı 2015-10-09

Tozaltı kaynağı

 1. Fatih Özcan
  Toz altı kaynağı, arkın koruyucu atmosfer olarak tozaltında oluşturulması ile yapılan bir kaynak türüdür. Günümüzde pek fazla uygulama alanı olmasa da özellikle kalın ve büyük parçaların birleştirilmesi ve dolgu kaynağı işlemlerinde (gemi gövdeleri, ağır iş makineleri, büyük çaplı kazanlar, LPG tankları vb.) kullanılmaktadır.

  Tozaltı Kaynağının Endüstrideki Yeri ve Önemi
  Günümüz endüstrisinde gazaltı ve diğer kaynak yöntemleri ile ince ve orta kalınlıktaki iş parçalarının kaynakları rahatlıkla yapılabilmektedir. Ancak kalın iş parçalarının kaynağı (gemi gövdesi, büyük çaplı boru ve kazanların kaynağı, LPG tank ve tüpleri vb.) istenilen verimlilikte tozaltı kaynağı ile yapılmaktadır.

  Bu kaynak yöntemi ilk defa 1933 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmaya başlanmış 1937 yılından itibaren de Avrupa’da ağır sanayide kullanılmaya başlamıştır. Tozaltı kaynak yöntemi ağır sanayinin en önemli kaynak yöntemi hâline gelmiştir.
  Bu kaynak yöntemi ülkemizde genellikle gemi sanayisinde ve kalın sac malzemelerin (depo, boru, kazan, ağır iş makineleri vb.) kaynak işlemlerinde kullanılmaktadır.

  Tozaltı Kaynağında Kullanılan Tozlar
  Örtülü elektrotlarda ve gaz altı kaynaklarındaki örtünün ve gazın görevi, tozaltı kaynağında kullanılan tozun görevi; kaynak bölgesini havanın zararlı ortamından korumak, kaynak dikişinin istenilen özellik ve kalitede olmasını sağlamaktır. Tozaltı kaynağında yüksek nüfuziyet ve derinlik kazandıran toz çeşitleri dört ana guruba ayrılır.