TÜM İŞ EKİPMANLARININ; 2016-04-18

İSG,İŞ EKİPMANLARI

Etiketler:
 1. Musa Kamil Ekin
  *Basınçlı kap ve tesisatların (buhar kazanı, boya kazanı, kızgın yağ kazanı, hidrofor, basınçlı hava tankları…)
  *Kaldırma ve iletme ekipmanlarının (asma iskele, gırgır vinç, yük asansörü, vinç, caraskal, asansör, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, forklift, transpalet, liftler…)

  *Tesisatların (elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner, yangın tesisatı ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı, havalandırma ve klima tesisatı…)

  KONTROL BELGELERİNDE BULUNMASI GEREKLİ BÖLÜMLER:
  İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bölümler bulunur:

  Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.

  İş ekipmanına ait teknik özellikler: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir.

  Periyodik kontrol metodu: İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir.

  Tespit ve değerlendirme: Raporun bu bölümünde EK-III madde 1.7.3’te belirlenen kurallar ve yapılan periyodik kontrolden elde edilen değerlerin, yine EK-III madde 1.7.2’de yer verilen iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir.

  Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri) sonuçları belirtilir.

  İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir.

  Sonuç ve kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.

  Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir.

  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 Ek-III.1.7)

  Düzenlenecek rapor birden fazla sayfadan oluşuyorsa (örneğin 5 sayfadan oluşuyorsa) sayfalar 1/5, 2/5… 5/5 olacak şekilde numaralandırılır. Her sayfası raporu düzenleyen kişi veya kişiler tarafından paraflanır ve son sayfasındaki Onay kısmı imzalanır. Yukarıda belirtilen bölüm başlıkları dikkatlice okunmalı ve belirtilen tüm hususlar başlıklarıyla birlikte raporlara yazılmalıdır.

  17 Nisan 2016 www.bilgit.com