Ulusal Meslek Standartlarina Dair Tebliğ

Ulusal Meslek Standartlarina Dair Tebliğ

 1. Musa Kamil Ekin
  20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 (Mükerrer)
  TEBLİĞ
  Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

  ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ
  (TEBLİĞ NO: 2015/12)
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu...
  Bu kaynağın tam içeriğini görüntülemek için izniniz yok.