Vernik Cila Işlemlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar -13- 2015-10-09

Vernik Cila Işlemlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar -13-

 1. Fatih Özcan
  Vernik/cilalama, genelde, sıvı veya toz halde bir tabaka malzemesinin, ince bir şekilde, işlenecek yüzeylerin üstlerine sürülmesinden sonra kimyasal veya fiziksel işlemlerle (örnek olarak çözücülerin buharlaşması veya UV sertleştiriciler ile) homojen sert bir üst yüzey tabakası oluşturulması işlemidir.

  Püskürtme ile vernik-/cilalama en yaygın olan yöntemdir. Burada vernik/cila genel olarak basınçlı hava ile (2-6 bar), püskürtme tabancasının ucundan ince bir şekilde püskürtülmektedir. Bu yöntem yüksek bir yüzey kalitesini sağlamakla birlikte, vernik/cila malzemesinin akmasından (Overspray) ötürü, oldukça yüksek oranda malzeme kaybına sebebiyet verdiği için dezavantajlıdır, genel olarak yüksek maliyetlerle temin edilen vernik/cila malzemesinin %30 – 80 bu yöntemde kaybolmaktadır, hatta küçük parçalarda vernik/cila malzeme kaybının %90' lara kadar ulaşması mümkündür.

  Devamı ektedir...

  Yararlanılan Kaynaklar:
  www.tehlikeliatik.com
  T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Life06 TCY/TR/292 “Hawaman” Projesi Vernik Cila İşlemleri Rehber Dokümanı