Yangın Kapıları -130- 2015-10-09

Yangın Kapıları -130-

 1. Fatih Özcan
  Yangın kapıları yangında insanların kaçmasına imkan verdiği kadar, duman ve alevin yayılmasının önlenmesi amacıyla da imal edilmişlerdir. Uygun kapatılır ise tesirli olabilir. Çoğu kez, insanların bilgisizliği veya dikkatsizli nedenleriyle yararlı olamazlar. Bu nedenle aşağıdaki basit noktaları bilmek yangın güvenliği açısından çok önemlidir. Yangın kapıları, sürmeli, sarmalı veya kanatlı şekilde imal edilebilir.

  · Yangın kapılarını devamlı açık kalacak şekilde sabitlemeyin, önüne eşya koymayın.
  · Yangın kapılarının açıldıktan sonra kendiliğinden kapanacak şekilde düzeneği olmalıdır.
  · Yangın kapıları sürmeli tipte ise, rayları açık ve temiz olmalıdır.
  · Yangın kapılarının önleri, arkaları ve buraya giden koridorlar daima açık olmalı, hiç bir şekilde eşya konulmamalıdır.
  · Yangın kapıları kolay açılabilir şekilde olmalıdır.
  · Yangın kapılarının civarında yanıcı katı ve sıvı maddeler bulunmamalıdır.
  · Forklift kullanılması sırasında yangın kapılarına çarparak hasar verilmemesine özel dikkat edilmelidir. Hasarlı kapılar derhal onarılmalıdır. Aksi halde yangında çalışmaz.
  · Uygun şekilde çalışan yangın kapıları yangının yayılmasını engelleyerek, can ve mal kayıplarının azaltılmasında çok yararlı hizmet görür.

  Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Contributed/General Industry/Fire Doors.htm