Yangın Önleme -129- 2015-10-09

Yangın Önleme -129-

 1. Fatih Özcan
  Meydana gelen yangınlar nedeniyle her yıl çok sayıda can kaybı ve milyarlarca liralık maddi zararlar meydana gelmektedir.

  Yangın güvenliği herkesin görevidir. Size düşen yangın önleme kurallarını bilmek ve uygulamaktır. Yangına neden olabilecek herhangi bir tehlikeli durum gördüğünüzde derhal yangın güvenliğiyle ilgili birime haber vermelisiniz.

  · Yangının önemli bir nedeni sigaradır. Son yasal düzenlemelerle her türlü kapalı yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır., İşyerlerinde de sadece açıkta ve belirlenmiş yerlerde sigara içilmesine izin verilmektedir. Buna kesinlikle uyulmalıdır. Sigara ve kibritler açıkta değil, özel kaplarda söndürülmelidir.

  · İşyerlerindeki kötü tertip ve düzensizlik, kirlilik önemli bir yangın nedenidir. Kağıt, karton, naylon ambalaj artıkları, yağlı üstüpü ve bezler, boş boya ve tiner kutuları hergün düzenli olarak toplanarak atık sahasına götürülmelidir.

  · Yağ ve yakıt döküntüleri ve makina üzerindeki birikintiler beklenmeden temizlenmeli, kirli bezler kapaklı özel madeni kaplara atılmalıdır.

  · Her türlü yanıcı, parlayıcı maddenin işyerlerinde kullanılması uygun ve kontrollü yapılmalıdır. Boya, tiner, solvent, cila, benzin vb yakıtlar sadece belirlenmiş yerlerde amaca uygun olarak kullanılır. Bu gibi maddeler özel depolarda muhafaza edilir, sadece günlük kullanım miktarı kadar ve özel güvenlik kaplarında atölyelerde bulundurulur. Yanıcı, parlayıcı maddeler açık kaplarda, tenekelerde, cam ve plastik kaplarda kullanılmaz.

  · Ateşli çalışmalar; kaynak, kesme, delme, taşlama, lehim gibi işler ısı ürettikleri için yangın nedenidir. Bu gibi işler izinle ve yanmaz perde, gözlem, yangın söndürme cihazı bulundurulması gibi gerekli önlemler alınarak yapılmalıdır. Elektrik tesisatındaki arızalar, kırık fiş, priz, sıyrılmış kablo gibi hasarlarderhal ilgilisine bildirilerek tamir edilmesi sağlanmalıdır. Uzatma kabloları devamlı değil, geçici olarak kullanılabilir.

  · Seyyar ısıtıcı, hava fanları, su ısıtıcı, gibi cihazların işyerlerinde gelişi güzel kullanılması yasaktır. Gerektiğinde izinle ve dikkatle geçici olarak kullanılabilir.

  · Taşınabilir yangın söndürme cihazlarının tüm çalışanlar tarafından nasıl kullanılacağı bilinmelidir. Size en yakın yangın ihbar düğmesinin, telefonun ve yangın söndürme cihazının nerede oluğunu önceden öğrenmek gerekir.

  · Yangın anında ilk yapılacak iş yangın alarmını vermek ve en yakın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapmaktır. Yangınla kendinizi tehlikeye atarak ve tek başına mücadele etmeyiniz.

  Kaynak:http://www.toolboxtopics.com/Contributed/construction/Fire Prevention.htm