Yeraltı madenlerinde bulunan zararlı gazlar ve metan drenajı 2015-10-09

Yeraltı madenlerinde bulunan zararlı gazlar ve metan drenajı

 1. Fatih Özcan
  Maden havası, yer altındaki çalışma alanlarını dolduran, su buharı ve gazların karışımından oluşan neredeyse her zaman tozlu olan bir havadır.Yer altındaki havanın olumsuz yönde değişimi, genelde oksijen miktarının azalması ve karbondioksit ve diğer gazların artması olarak görülür. Bu değişim, maden havasını kirleterek ortamda yanıcı, boğucu ve zehirli gazların birikmesine yol açar. Yanıcı gazlara, metan (CH4),
  karbonmonoksit (CO) ve hidrojen (H2)örnek verilebilirken ; boğucu gazlara karbondioksit (CO2), nitrojen (N2) ve metan (CH4 ) örnek verilebilir. Zehirli gazlar ise karbonmonoksit (CO), azotun(N) tüm oksitleri, hidrojensülfür (H2S), kükürtdioksit(SO2) vb. gazlardan oluşmaktadır.

  Maden havasının kirlenmesinin derecesi;
  • Cevherin veya kömürün içerdigi gaz miktarına,
  • Cevherin veya kömürün oksijen ile birlesme egilimine,
  • Çalısma alanının boyutlarına,
  • Uygulanan maden yöntemine,
  • Çalışma alanına gelen havanın miktarına,
  • Makineleşme derecesine ve kullanılan makinelerin türüne

  bağlıdır.

  Devamı ektedir...