Yıkım Söküm Çalışmalarında Güvenlik -289- 2015-10-09

Yıkım Söküm Çalışmalarında Güvenlik -289-

 1. Fatih Özcan
  Yıkım işleri de diğer inşaat faaliyetleriyle benzer tehlikeleri içermekle beraber ek tehlikeleri vardır. Yıkılan veya sökümü yapılan malzemenin içerdiği kimyasallar – kurşun bazlı boya, asbest içeriği - keskin çıkıntı oluşturmuş alanlar örnek verilebilir.

  Neler Yapılmalı?
  • Yıkılmış hasar görmüş alana girmeden önce kendi güvenliğinizi sağlayın.
  • Çökmeye karşı desteklenmesi gerekli alanlar varsa tespit edip önlemini alın.
  • Kişisel Koruyucu Donanımlarınızı kullanmadan önce kontrol edin.
  • Yapacağınız işe uygun KKD seçimini yapın ve kullanın.
  • Merdivenleri, koridorları, kontrol ederek aydınlatmanın yeterli olmasını sağlayın.
  • Yapıda bulunan tüm elektrik, doğalgaz, su, buhar, kanalizasyon vs. tesisatların kapatılmasını sağlayın ve kapandığından emin olun.
  • 1 m yüksekliğinde güvenlik duvarı oluşturmak amacıyla dayanıklı malzeme ile sabitleme yapın.
  • Yıkım malzemelerini biriktirme alanı taban alanının %25 inden fazla olmamalıdır.
  • Sıvı materyallerin boşaltılması ve taşınması için kapalı sistem oluklar ve kapalı kaplar kullanın.
  • Yıkım ve söküm işleri mutlaka yapının üst kısmından başlar ve aşağıya doğru ilerler.
  • Yıkım yapılacak alanda tüm boşaltma ve söküm işleri bitmeden yüklenici ve taşıyıcı bağlantılar sökülmemelidir.
  • Tüm dekor malzemeleri – tavan işlemeleri, süs duvar taşları – sökülerek yıkım alanı dışına taşınmalıdır.
  • Çökme tehlikesi olan alanlarda iksa yapılmadan ve gerekli önlemler alınmadan çalışılmasına izin verilmemelidir.
  aa.png

  Yararlanılan Kaynak:
  Worksafe BC Toolbox Meetings- Demolition safety
  http://www.osha.gov/Publications/3290-10N-05-english-06-27-2007.html