fonksiyonel güvenlik

  1. chemeng

    EU COMAH Direktifinin Uyumlaştırılmış Hali Olan Bekra Yönetmeliği Kapsamında Yapılması Gereken Çalışmalar ve Hatalar

    Bekra Yönetmeliği Kapsamında Yapılanması Gereken Çalışmalar; 1. Bildirim ve İşyeri Seviye Tespiti Bekra yönetmeliği kapsamında olan işyerlerinin öncelikle seviyesinin tespiti yapılır. Seviye tespiti için işyerlerinin Ek-1 Bölüm 1'de verilen Tehlikeli Maddelerin Zararlılık Kategorileri ve Bölüm...
Üst