i̇sg

  1. tahaumutkorkut

    Kontrol Listesi İSG Bölge Değerlendirme

    Çalışma sahasında değerlendirme yaparken, gözlem raporu hazırlamanıza yardımcı olabilecek ISO 45001 kapsamında bölge değerlendirme formu Ek dosyadadır.
  2. M

    İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Maden Mühendisi Alımı

    Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” için görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Proje ile, yeraltı kömür...
Üst