i̇skele

  1. chemeng

    Saha Denetimi Esnasında İş Güvenliği uzmanının Asma İskeleleri Değerlendirme Kriterleri

    1. TS EN 1808 standardına uygun üretildiğine dair kanıt (üretici firmanın EN belgesi) 2. İskelenin bina topraklamasına (tesis topraklaması) bağlanmış topraklamasının raporu (mevzuat gereği elektrik alanında ilgili meslek mensuplarından) 3. İskeleyi kuran ve söken çalışanların iskele kurulum ve...
  2. chemeng

    Saha Denetimi Esnasında İş Güvenliği Uzmanının Cephe İskelelerini Değerlendirme Kriterleri

    1. TS EN 12810 ve TS EN 12811 standartlarına uygun üretildiğine dair kanıt (üretici firmanın EN belgesi) 2. İskelenin bina topraklamasına (tesis topraklaması) bağlanmış topraklamasının raporu (mevzuat gereği elektrik alanında ilgili meslek mensuplarından) 3. İskeleyi kuran ve söken...
Üst