karar verme ve risk değerlendirme yöntemleri

  1. Mustafa Aydın

    Karar Verme Ve Risk Değerlendirme Yöntemleri

    Karar Verme ve Risk Değerlendirme Yöntemleri Risk ve belirsizlik kavramları birbirleriyle yakından ilgili kavramlardır. Geleceğe yönelik belirsizliklerden dolayı risk ortaya çıkmaktadır.Risk; gelecekteki kesin olmayan olayın sonuçları ile bunların olasılıklarının bir ölçüsüdür. Genellikle risk...
Üst Alt