rcm

  1. chemeng

    Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) ve Risk Temelli Denetim (RBI)

    Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) Güvenilirlik merkezli bakım (RCM), teçhizat ve yapılar için yapısal güvenilirlik ve emniyet seviyelerinin sağlanmasını amaçlayan bir başlangıç önleyici bakım programı oluşturma metodudur (IEC 60300-10). RCM, karar mantık ağacında kullanılmak üzere, her...
Üst