12. Ceza Dairesi 2015/….. E. , 2016/…… K. (av. Hüseyin Numan Bilir )

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  12. Ceza Dairesi 2015/….. E. , 2016/…… K.
  Mahkemesi : Sulh Ceza Mahkemesi
  Suç:Taksirle yaralama

  Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkûmiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  SANIĞIN 2. MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPTIĞI ……… Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olup, kendi isteği, doktor oluru ve ……… tarih ve ……….. sayılı Kurum İş Atölyelerinde Çalıştırma Kararı uyarınca marangoz atölyesinde çalışmakta olan KATILANIN YATAR DAİRE TESTERESİ ADI VERİLEN MAKİNEYE SOL ELİNİ KAPTIRMASI SONUCU SOL ELİ 3. VE 4. PARMAKLARININ DİP SEVİYESİ ÜZERİNDEN TOTAL AMPÜTASYONU NEDENİYLE HAYAT FONKSİYONLARINI 3. DERECEDE ETKİLEYEN KEMİK KIRIKLARI OLUŞUP, DUYU VEYA ORGANLARINDAN BİRİNİN İŞLEVİNİN ZAYIFLAMASINA NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALANDIĞI olayın yargılaması sonunda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk evleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliğinin 18/b. maddesine uygun olarak …….Açık Ceza İnfaz Kurumu müdürü tarafından “İşyurdu müdürlüğü ile ilgili olan demirbaş malzemelerin temini ile takip ve sayımını yapmak(m.7), marangoz, terzi atölyesi, fotoğrafçılık iş kolları faaliyetlerini sürdürmek ve bu iş kolları ile ilgili olarak tartım, ölçüm ve sayım işlemlerini düzenlemek(m.9) ve sorumlu olduğu atölye ve iş kollarında iş güvenliği ile ilgili tedbirleri almak…(m.13)” şeklindeki bentleri ihtiva eden ………..tarihli yazı ile görevlendirildiği anlaşılan Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü (ve işyurdu müdür yardımcısı) sanığın mahkumiyetine karar verilmiş ise de; taksirle yaralama suçunu CMK’nun 161/5. maddesi anlamında “adliye ile ilgili görev veya işler” kapsamında bulunmayan tamamen idari nitelikteki görevi nedeniyle işlediği ileri sürülen sanık hakkında 4483 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca soruşturma izni alınmak üzere durma kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,

  Kabule göre de;
  OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YATAR DAİRE TESTERESİNİN YARALANMALARI ÖNLEYECEK NİTELİKTEKİ UYGUN KORUYUCULAR İLE DONATILMASINI, İŞ YERİNDE MEVZUATA UYGUN MAKİNE KULLANILMASINI SAĞLAMAMASI NEDENİYLE KUSURLU OLDUĞU TESPİT VE KABUL EDİLEN SANIĞIN, CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRÜNÜN EMİR VE TALİMATLARINI YERİNE GETİREN BİR KAMU GÖREVLİSİ OLDUĞU VE TEKNİK BİLGİYİ HAİZ BULUNUP BULUNMADIĞININ BELLİ OLMADIĞI İLE İŞ KAZASININ MEYDANA GELDİĞİ İŞ YURDUNUN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 2/2-D. MADDESİ İLE KAPSAM DIŞI TUTULDUĞU(KAPSAM İÇİ OLSA KANUN ARADIĞI ŞEKİLDE İŞ YERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRİLECEK, RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK, ACİL DURUM PLANI YAPILACAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU KURULACAK, İŞ YERİ BAKANLIK İŞ MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DENETLENECEK, ÇALIŞANLAR KANUNUN ARADIĞI ŞEKİLDE EĞİTİLECEKTİR) nazara alınarak sanığın eğitim durumunun, teknik yeterlilik ve kapasitesinin, işyurdunda sanığın yardımından faydalanacağı teknik personel bulunup bulunmadığının Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ile sanığın dinlenmesi suretiyle tespiti ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk evleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin 4301 sayılı Kanun ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk evleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliğinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda herhangi bir hüküm bulunmadığından; 4301 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan birimlerden söz konusu hususta herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığının, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda özellikle çalışanlara koruyucu malzeme verilmesi hususunda ilgili Ceza İnfaz Kurumuna herhangi bir emir, talimat ya da karar iletilip iletilmediğinin sorulması, varsa gönderilmesinin istenmesi sonrası ………… tarihli görevlendirmenin uygun ve yeterli olup olmadığı da dahil sanığın hukuki durumunun tespit ve tayini yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
  ……………..tebliğnamedeki isteme uygun olarak BOZULMASINA, …/…../2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  05/08/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
  Yazan :Av. Hüseyin Numan BİLİR