Akciğer Radyografilerinin Değerlendirilmesi: (toz Müc Y) ( Av. Hüseyin Numan Bilir)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
1. Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağ lığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda (Sağlık gözetimi) ve işyeri hekimince belirlenen sıklıkta ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uy gun standartlarda akciğer radyografileri çekilir.

2. Kapsamda olan asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği işyerlerinde; risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçları ile çalışanların sağlık durumları dikkate alınarak hangi sıklıkta standart akciğer radyografilerinin çekileceği işyeri hekimince belirlenir.

3.Kapsamda olan ve asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi
Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir.

4. Okuyucu listeleri, İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edilebilir.

5. Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozlar hariç diğer tozların bulunduğu işyerlerinde çalışanların ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına uygun standartlarda akciğer radyografisi işyeri hekimi tarafından maruz kalınan tozun özellikleri de dikkate alınarak değerlendirilir.
İhtiyaç duyulması halinde ileri tetkik ve değerlendirme için, okuyucuya gönderilebilir.

28/04/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
Yazan; Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt