Borçlar Kanununa Göre Haksız Fiillerden Doğan Borç Ilişkilerinde Kusursuz Sorumluluk : (türk Borçlar

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
Borçlar Kanununa göre haksız fiillerden doğan borç ilişkilerinde KUSURSUZ SORUMLULUK : (TÜRK BORÇLAR K) (3)

1. Hakkaniyet sorumluluğu
2. Özen sorumluluğu
• Adam çalıştıranın sorumluluğu
• Hayvan bulunduranın sorumluluğu
 Giderim yükümlülüğü
 Alıkoyma hakkı
• Hayvan bulunduranın sorumluluğu
 Giderim yükümlülüğü
 Alıkoyma hakkı
• Yapı malikinin sorumluluğu:
 Giderim yükümlülüğü:
 Zarar tehlikesini önleme:
• Yapı malikinin sorumluluğu:
 Giderim yükümlülüğü:
Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan, malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilere rücu hakkı saklıdır.
 Zarar tehlikesini önleme:
Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir. Kişilerin ve malların korunması hakkındaki kamu hukuku kuralları saklıdır.

13/06/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
12/06/2017 GÜNÜN BİLGİSİNDEN DEVAMLA
Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt