Borçlar Kanununa Göre Haksız Fiillerden Doğan Borç Ilişkilerinde Sorumluluk: (türk Borçlar K) (5)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
5. SORUMLULUK SEBEPLERİNİN ÇOKLUĞU:

• Sebeplerin yarışması:

Bir kişinin sorumluluğu, birden çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir.

• Müteselsil sorumluluk:

Dış ilişkide:
Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.

İç ilişkide:
Tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasında, bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğun- luğu göz önünde tutulur. Tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişi, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil sorumlulara karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olur.

07/06/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
06/06/2017 GÜNÜN BİLGİSİNDEN DEVAMLA:
Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt