Borçlar Kanununa Göre Işçinin Borçları: (türk Borçlar K)( Av. Hüseyin Numan Bilir )

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.223
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  1. Bizzat çalışma borcu:
  Sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi bizzat yapmakla yükümlüdür.

  2. Özen ve sadakat borcu:
  İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları
  usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat bor cuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bu lunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgi leri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz ve ya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunma sı için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesin den sonra da sır saklamakla yükümlüdür.

  3. Teslim ve hesap verme borcu:
  İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhâl ona teslim etmek ve bun lar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. İşçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmekle yüküm lüdür.

  4. Fazla çalışma borcu:
  Fazla çalışma, ilgili kanunlarda belirlenen normal çalışma süresinin üzerinde ve işçinin rızasıyla yapılan çalışmadır. Ancak, normal süreden daha fazla çalışmayı gerektiren bir işin yerine getirilmesi
  zorunluluğu doğar, işçi bunu yapabilecek durumda bulunur ve aynı zamanda kaçınması da dürüstlük kurallarına aykırı olursa işçi, karşılığı verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı yerine getirmekle yükümlüdür.
  Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

  5. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu:
  İşveren, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel düzenle meler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçi ler, bunlara dürüstlük kuralla rının gerektirdiği ölçüde uymak zorun dadır.

  (1 Mayıs tüm EMEKÇİLERE kutlu olsun)

  29/04/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
  Yazan:Av. Hüseyin Numan BİLİR