Çalışan Temsilcilerinin Seçilme Veya Atanma Koşulları: (isg Çal Tem T)( Av. Hüseyin Numan Bilir)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
1. Seçim, iş yerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilan edilir. Vardiya usulü çalışılan iş yerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkan verilecek şekilde düzenlenir.

2. Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alı- narak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçer lidir.

3. Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda,daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.

4. İş yerinde yetkili sendika bulunması halinde, iş yeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir.
Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından görevlendirilir.

5. İş yerinde farklı statü hukukuna tabi çalışanların üye olduğu birden fazla yetkili sendika bulunması halinde;

• Bir çalışan temsilcisi görevlendirilecekse en çok üyeye sahip yetkili sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak atanır.

• Birden fazla çalışan temsilcisi görevlendirilecekse aşağıda yer alan örnekteki gibi hesaplanarak çalışan temsilcisi görevlendirilir.

• Örnekte verilen hesaplama yöntemine göre üye sayılarında eşitlik durumu olduğunda son kalan çalışan temsilcisi kura yöntemine başvurularak belirlenir

• Örnek 2’de verilen hesaplama yönteminde tam sayılara göre temsilci görevlendirmesi yapılır, atanması gereken diğer temsilci için kura yöntemine başvurulur.

ÖRNEK 1:
Toplam çalışan sayısı: 2000 - İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı: 1100 - Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı: 900-Görevlendirilecek çalışan
temsilcisi sayısı: 5-Yetkili sendika sayısı:2

Formül: Çalışan temsilcisi sayısı = İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı veya Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı/Toplam çalışan sayısı)
* Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı

Hesaplama: A Sendikası (6356 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için; (1100/2000) * 5 = 2,75 ≈ 3 Çalışan Temsilcisi B Sendikası (4688 sayılı Kanuna göre yetkili)çalışan temsilci sayısı için; (900/2000) * 5 = 2,25 ≈ 2 Çalışan Temsilcisi

ÖRNEK 2:
Toplam çalışan sayısı: 800 A sendikasına üye 500, B sendikası na üye 300 çalışan Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 4 (Örnek 1’ deki hesaplama yöntemine göre belirlenmesi halinde) A sendikası (500/800)*4=2,5 (2 Çalışan temsilcisi)B sendikası (300/800)*4=1,5 (1 Çalışan temsilcisi) kalan 1 temsilci kura yöntemiyle belirlenir

6. İş yerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda işveren çalışanlar arasından dengeli dağılıma özen göstererek istenilen niteliklere uygun çalışan bulunması halinde bunlar arasından atama yapar. Bu niteliklere uygun çalışan bulunmayan iş yeri işverenleri ise çalışanlar arasından ye terli sayıda çalışan temsilcisinin görev yapmasını sağlar.

7. Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların eşitliği durumunda, baş temsilci kura yöntemiyle belirlenir.

8. İş yerindeki yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi veya bir başka sendikanın yetkili sendika olarak ilan edilmesi durumunda otuz günlük süre içerisinde işveren bu maddede belirtilen usullere göre çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin görev yapmasını sağlar.


19/04/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
Yazan:Av. Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt