Form Çalışan Temsilcisi Seçim Şartları Ve Tutanağı

Konu, 'Kütüphane' kısmında Kenan Yıldız tarafından paylaşıldı.

 1. Kenan Yıldız

  Kenan Yıldız Kayıtlı Üye A Sınıfı Uzman

  Mesajlar:
  8
  Firma:
  İSTİKRAR OSGB
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN
  TEBLİĞ TASLAĞI
  Amaç
  MADDE 1
  –(1)Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi ve atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  İşverenin yükümlülüğü
  MADDE 2
  –(1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir.
  (2) İşveren, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkanları sağlar.
  (3) İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak atar.
  (4) Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren tarafından yerine getirilir.
  (5) İşveren seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde ilan eder.
  Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi
  MADDE 3
  –(1)Çalışan temsilcisi, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır.
  (2) Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilan edilir.
  (3) İşyerinde çalışanların aday olabilmeleri için 4 üncü maddedeki kriterleri sağlamaları esastır. Bu kriterleri taşımaları halinde aday olmaları engellenemez.
  (4) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir.
  (5) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak en az üç gün içinde işveren tarafından ilan edilir.
  Çalışan temsilcisinin nitelikleri
  MADDE 4
  –(1)Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur:
  a) İşyerinin daimi çalışanı olması,
  b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
  c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması,
  (2) Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, yeni açılan işyerlerinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.
  (3) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde birinci fıkrada sayılan nitelikler aranmaz.
   

  Ekli Dosyalar:

  mertmavish bunu beğendi.
 2. Gokmen ilter

  Gokmen ilter Kayıtlı Üye A Sınıfı Uzman

  Mesajlar:
  1
  Firma:
  İzenerji
  İyii günler kenan bey rica etsem çalışan temsilci tutanağı, çalışan temsilci haklari, ve alacağı eğitim eklerini e maille göndere bilirmisin
   
  Enver Çığşar bunu beğendi.