Çalışanların Bilgilendirilmesi: (isg Kanunu)( 30/12/2016 Günün Bilgisi Av.hüseyin Numan Bilir (a-iş

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
939
Şehir
Ankara
1. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:

• İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

• Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

• İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

2. İşveren;

• Tahliye gerektiren ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.

• Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci maddede belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir

• Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutlar kayıpsız, zarar vermeyen bir yıl dilerim.

30/12/2016 GÜNÜN BİLGİSİ
Av.Hüseyin Numan Bilir
(A-İş Güvenliği Uzmanı)
 
Yukarı Alt