Çalışma Hakkı Sınırlandırılabilir Mi?

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  Bir hafta önce işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi imzaladım. İçinde bir madde var ki beni çok düşündürüyor. Sözleşme “İş akdinin işveren tarafından veya işçinin istifa etmesi durumunda kişi 1 yıl boyunca herhangi bir firmada çalışmaz” diye bir madde var. Bu durumda ne yapmam gerekiyor?

  Çalışma hakkı, temelini Anayasadan alan Anayasal bir hak olup, sınırlandırılması söz konusu olamaz. İhtilaf halinde, iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi veya işçinin istifa etmesi durumunda bir yıl boyunca herhangi bir firmada çalışmayacağına ilişkin hüküm geçersiz olur. Ancak işin özelliği gereği, aynı sektörde rekabet yaratacak bir çalışmanızın sınırlandırılması söz konusu olabilir.

  4857 sayılı iş kanunu
  Madde 8 -
  İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

  Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;
  a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır.

  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

  Sonuç:İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.Sözleşmede "bir yıl boyunca herhangi bir firmada çalışmaz" hükmü geçersiz sayılır. Sadece işveren ile işçi arsında bildirim süreleri vardır.
   
  Fatih Özcan bunu beğendi.