Demiryollarında Iş Sağlığı Ve Güvenliği

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Diğer Belge
Kayıt
30 Mart 2014
Mesajlar
2.031
Şehir
Astana
Modern dünyanın en eski ulaşım ve yük taşıma araçlarından biri olan demir yollarının ülkemizdeki tarihi de oldukça eskidir. 1856’da yapılan 130 km ’lik İzmir-Aydın hattıyla başlayan demir yolu ağlarımız günden güne artmış ve cumhuriyetin ilanının ardından da ‘’anayurdu demir ağlarla örmek’’ hedefine paralel olarak etki alanını genişletmiştir. Daha sonraki süreçte kara yollarına ağırlık verilmesiyle birlikte demir yolların önemi ve kullanılırlığı azalmışsa da, özellikle son dönemde teknolojinin gelişmesi ve Türkiye ’nin kalkınmasıyla birlikte demir yolları taşımacılığı da bir kez daha önem kazanmış, hızlı tren projeleri ve benzeri projeler hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu aşamada TCDD ’nin de misyonunda belirttiği gibi; ‘’mevcut şebeke ve araçlarını hizmete hazır tutmak, gerektiğinde yeni hatlar ve bağlantı hatları inşa etmek, diğer ulaşım sistemleri ile beslemek ekonomik, güvenli konforlu ve çevreye duyarlı taşıma hizmeti sunmak’’ vazgeçilmez bir hale gelmektedir.
Güvenli ve konforlu bir hizmet noktasında, yapılan operasyonlarda ve verilen hizmetlerde İş Sağlığı ve Güvenliği kriterlerini göz önünde bulundurmak hem işin hem çalışanların sağlığının korunması
bakımından son derece önemlidir.
Raporda da görülebileceği gibi istatistikler incelendiğinde, Türkiye ’nin bu konuda çok yol alması gerektiği açıktır. Bu konuda hali hazırda devam eden çalışmalar olması sevindirici olmakla beraber,mevzuat ve yönetmeliklerde bulunan birtakım eksiklikler göz ardı edilmemelidir.

Devamı ektedir...
 

Dosyalar

Yukarı Alt