Denetim Görevlilerine Ilişkin Etik Davranış Ilkeleri: (dnt Gör Uy Mes Dvrn Ilk Y) (1)

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
C Sınıfı Uzman
Kayıt
6 Nisan 2015
Mesajlar
2.227
Şehir
Ankara
Tarafsızlık ve nesnellik
1. Görevlerini herhangi bir baskı, etkileme ve yönlendirme olmaksızın yerine getirir; tarafsızlığına zarar verecek veya çevresinde böyle bir izlenim uyandıracak herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz; her türlü baskıya karşı tarafsızlığını muhafaza eder; siyasî, idarî, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerden kaçınır; tarafsızlığının etkilenmesi söz konusu olduğunda durumu yetkili makamlara bildirir.
2. Görevleriyle ilgili bilgi ve belgeleri toplarken, değerlendirirken, aktarırken ve sonuçlandırırken, önyargısız ve tarafsız şekilde hareket eder; kariyerinin gerektirdiği nesnellik ilkesine uyar.
3. Denetlenen birim ve taraflarca ileri sürülen bilgi, belge ve görüşleri alır; elde ettiği diğer bilgi ve belgelerle birlikte adil, tarafsız ve nesnel bir şekilde değerlendirir.
4. Raporlarını; denetimin amacına uygun nitelikte, süresi içinde, somut, güvenilir ve geçerli kanıtlara dayalı olarak özlü, açık, tam ve kesin olarak düzenler.
5. Raporlarında yer verdikleri önlem ve tavsiyeleri gerekçeli olarak belirtir.
6. Denetimlerine tâbi kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde aracılıkta bulunamaz.

12/07/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
Yazan.Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt