Denetim Görevlilerine Ilişkin Etik Davranış Ilkeleri: (dnt Gör Uy Mes Dvrn Ilk Y) (2)

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
C Sınıfı Uzman
Kayıt
6 Nisan 2015
Mesajlar
2.227
Şehir
Ankara
Eşitlik
1. Denetim faaliyetlerini yerine getirirken; yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket eder.
2. Dil, din, ırk, cinsiyet, tâbiyet, sosyal sınıf, yaş, evlilik, engellilik, sosyal ve ekonomik durum, siyasi düşünce ve benzeri diğer sebeplere dayanan fark lılıkları gözetmeksizin görevlerini yerine getirir.
3. Denetim faaliyetini yerine getirirken, herhangi bir kişiye, zümreye ya da kuruma karşı önyargılı hareket etmez yahut bunları kayırıcı veya dışlayıcı faaliyetlerde bulunamaz.
Dürüstlük
1. Çalışmalarını dürüstlük, doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusu içinde yürütür.
2. Yapılacak denetleme ve soruşturmalar konusunda başkalarına görevleri ile ilgili olarak herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamaz.
3. Görevlerinin saygınlığını ve güvenilirliğini zedeleyen görüntü, tavır ve davranıştan kaçınır.
4. Kendilerine verilen görevi kapsamı ve süresi içinde yerine getirir; suç teşkil eden diğer eylem ve işlemlere vâkıf olduğunda konuyu yetkili makamlara bildirir.


Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR
13/07/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
12/07/2017 GÜNÜN BİLGİSİNDEN DEVAMLA
 
Yukarı Alt