Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde Iş Sağlığı Ve Güvenliği - Ceza Uygulamaları

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Diğer Belge
Kayıt
30 Mart 2014
Mesajlar
2.031
Şehir
Astana
19. Yüzyılla beraber hızlı bir şekilde artan sanayileşme, büyük oranda bir iş gücü gereksinimi ortaya çıkarmış, bu süreçte iş gücünün karsı karsıya geldiği zorluklar, yaşadığı haksızlıklar ve is kazaları; toplum vicdanında rahatsızlık uyandırarak kanunlar yoluyla güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmasını gerekli kılmıştır. Bu noktada gerek uluslararası kurum ve kuruluşlar gerekse uluslar bazında bu alanda kanuni düzenleme faaliyetlerine hız verilmiştir.
Mevzuat düzenlemeleri yapılırken suç ve cezaların sınırları çizmek ve şiddetlerini belirlemek hiç de kolay değildir. Bu noktada, , hukuk felsefesinin getirdiği sorular üzerinde düşünmek gereği ortaya çıkmaktadır. Hangi fiiller niçin suç kapsamında olmalıdır, o fiile hangi ölçüde ceza verilmelidir, cezanın asıl niteliği ve hedefi caydırıcılığı mı, pişman ediciliği mi yoksa suçluyu ıslah ediciliği mi olmalıdır gibi sorulara verilecek cevaplar, suç ve ceza mekanizmalarının isleyiş ve çerçevesini belirleyecektir. is Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında tüm ulusların üzerinde mutabık oldukları müşterekler olsa da, suçlar, suçların isnat
edildigi kisiler ve uygulanan para/hapis cezaları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir.
Bu çalışma dünya ülkelerinden bazılarının uyguladığı İSG cezaları hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlamaktadır.
 

Dosyalar

Yukarı Alt