Elektrik Bakım Talimatı

Konu, 'İş Ekipmanlarında Emniyet' kısmında Ali KİLCİ tarafından paylaşıldı.

 1. Ali KİLCİ

  Ali KİLCİ İ.G.U. - T.M.G.D. Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  308
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  Desan Tersanesi
  ELEKTRİK BAKIM TALİMATI

  1. Şantiye İş Güvenliği Politikası ve prosedürleri tüm çalışanlar tarafından bilinecek ve işgüvenliği talimatlarına eksiksiz uyulacaktır.
  2. Elektrik Bakımı ilgilendiren işler için, Elektrik Bakım personelinden başkasının müdahaleetmesi ve çalışması yasaktır.
  3. Elektrik Bakım Personeli, çalışma yapacakları ünitenin operatöründen izin alarak çalışmasına başlayacaktır.
  4. Elektrik Bakımı Ünitesinde şantiye giyim talimatına uygun iş elbisesi, yakası ve kolları kapalı biçimde giyilecektir.
  5. Elektrik Bakım Ünitesi çalışanları, genel olarak çelik burunlu ayakkabı baret, toz maskesi,kulak tıkacı yada kulaklık, eldiven ve toz gözlüğü kullanmak zorundadırlar. Bu malzemelerineksik yada kullanılamaz olduğu durumlarda çalışanlar derhal ünite amirine haber vererek yenisiile değiştirmelidirler.
  6. Vardiya başlangıcında, bir önceki vardiyada yaşanan aksaklıklar ayrıntılı olarak vardiyaamirine ve gelen arkadaşına ayrıntılı bildirilecektir.
  7. Elektrik Bakım Ünitesi çalışmaları sırasında meydana gelen her türlü kaza, kaza olmasa bile,tehlikenin yaşandığı durumlarda ya da tehlikeli olabileceği düşünülen durumlar derhal üniteamirine yazılı ve sözlü olarak haber verilecek ve tehlikenin giderilip giderilmediği öğrenilecektir.
  8. Kaza ve arıza meydana geldiğinde, ilgili kısım durdurulacak ve ünite amirine derhal haber verilecektir.
  9. Çalışma ortamı daima temiz tutulacak, özellikle kaygan ve yanıcı maddeler yürüme yollarınave diğer yerlere atılmayacaktır. Yağlı üstübü yanıcı maddeler üzeri yazılı ayrı çöp kutusundatoplanacak ve asla sigara içilmeyecektir.
  10. Yapılacak her işte ilgili ünitenin İş Güvenliği Talimatları dikkate alınarak çalışmayapılacaktır.
  11. Kullanılan alet, takımlar eksiksiz olmalı ve her türlü yıpranma, kopma kesik parça olduğudurumlarda yenisi ile değiştirilmelidir.
  12. Elektrik bakım personelinin kullandığı el aletleri yılda iki defa elektrik formeni nezaretindeiş emir ile kontrolleri yapılır.
  13. Kontrolleri yapılacak el aletlerinin listesi iş emrinde belirtilir.
  14. Bu kontrollerde el aletlerinin kabloları, fişleri , el tutma yerleri,izolesi sağlam olacaktır.
  15. Şantiyedeki bakımda kullanılan delme, kesme,taşlama el aletlerinin ark ve vibrasyonkontrolleri yapılır.
  16. Arızalı olanların tamirleri yaptırılır.
  17. Kullanıma uygun olmayan el aletleri elektrik bakım şefi tarafından tutanakla hurdayaayrılması için ilgili makama bildirilir.
  18. Çalışma yapılırken kesinlikle sigara içilmemelidir. Sigara içilirken görülenler cezalandırılır.
  19. Çalışma sırasında yalnız çalışılmamalı ve mutlaka gözlemci, yardımcı ile çalışılmalıdır.Acele edilmeden bütün güvenlik kurallarına uyarak çalışılmalıdır.
  20. Elektrik Bakım Atölyesi temiz, düzenli olmalı, mutlaka gözcü ile birlikte ve eksiksizmalzeme ile çalışılmalıdır.
  21. Yüksekte çalışmalarda, paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalı, mutlaka gözcü ile birlikteve eksiksiz malzeme ile çalışılmalıdır.
  22. İş bitiminde kullanılan geçici yollar, platformlar kaldırılacak ve takılmalara neden olabilecek her türlü durum kontrol edilecek ve önlenecektir.
  23. Elektrik Bakım atölyesinde, atık yağların açığa akmasını engelleyecek tavalar, toplamakapları bulundurulacak ve boşaltma işlemi ünite amirinin bilgisi dahilinde boşaltılacaktır. Açığaakan yağlar uygun biçimde toplanıncaya kadar “ DİKKAT KAYGAN ZEMİN ” levhasıasılacaktır.
  24. Elektrik arızalarına gidildiğinde “ DİKKAT ARIZA VAR ” levhasının olup olmadığı kontroledilecek ve arıza giderilinceye kadar asılı kalacaktır.
  25. İhtiyaç durumunda kullanılacak seyyar lamba metal koruma kafesli ve 24 volt olacaktır.
  26. Elektrik Bakımda yer alan bileyici, matkap ve benzeri tezgahların makine koruyucularıtakılmalıdır. Koruyucunun eksik olduğu durumlarda ünite amirine bildirilmeli ve koruyucutakılan kadar “ İŞ GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ ” levhası asılı tutulmalıdır.
  27. Elektrik Bakım Ünitesi içerisinde yer alan ve şantiye alanı içerisinde bulunan tüm panolarınönlerinde izole halı veya lastik bant bulundurulacaktır. İzole halının bulunmadığı yerler derhalünite amirine bildirilecek ve giderilinceye kadar “ İŞ GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ ” levhası asılıtutulmalıdır.
  28. Elektrik Bakım personeli yüksek, orta ve alçak gerilime uygun koruyucu eldivenkullanacaklardır. Bu eldivenlerin son kullanma tarihlerine kullanım öncesi ve sonrası herhangi bir delinme, yıpranma ve benzeri durumun olup olmadığına dikkat edilecektir.
  29. Elektrik Bakım personelinin hiçbir koşul altında enerji altında çalışmaları,yüksek gerilimtesislerinde bakım ve arıza giderme çalışmaları kesinlikle tehlikeli ve yasaktır. Bu Çalışmalar Elektrik Bakım Şefinin nezaretinde yapılacaktır.
  30. Ünitelere yüksek gerilim, kesinlikle ilgili ünite amirinin veya ustasının izni alındıktan sonraverilecektir.
  31. Yüksek gerilim kesicisini ( DİSJONKTOR ) açmadan, ayırıcıyı ( SEKSONİYER ) kesinlikleaçmayın, devreye alınırken önce ayırıcı kapatılmalı, kesici sonra devreye alınmalıdır.
  32. Elektrik Bakım ve bütün ünitelerde yer alan panolar kaplı biçimde, işi olmayanın açmasınave müdahale etmesine izin vermeyecek biçimde emniyete alınmış, kilitli olacaktır. Panolarıniçerisine, üzerine, yanlarına işi olmayan malzeme, kaynak çubukları, atıklar gibi hiçbir malzeme bırakılmayacak, bulundurulmayacaktır.
  33. Sistemde topraklı hatların bakım ve kontrol sırasında bağlı olduğunu kontrol etmedensisteme enerji verilmeyecektir.
  34. Elektro filtrelere topraklama yapmadan girilmeyecektir.
  35. Elektrik bakım Personeli görevi dışındaki makine bakım ve arıza giderme işlerini üniteamirinin bilgisi ve talimatları doğrultusunda yapılacaktır.
  36. Tüm ünitelerden bildirilen arıza ve bakım çalışmalarında ünitelerden gelen enerji kestirmeformu ve enerji başlatma formu ile enerji kesilecek ve başlatılacaktır.
  37. Rüzgarlı havalarda yüksek ve açık yerlerde durulmayacaktır.
  38. Devrede olan her hangi bir motorun durdurulma ve enerji kesilmeden sigortasını takmak veçıkarmak yasaktır.
  39. NH Sigortaları takarken ve sökerken mutlaka ELÇEK kullanılmalı ve daima yanda durarak,sağ el kullanılarak çalışma yapılır.
  40. Kondansatör içeren sistemlerde çalışmadan önce sistemi deşarj edip toprakladıktan sonraçalışmaya başlanacaktır.
  41. Akü odalarına ateş, kıvılcım çıkartıcı her hangi bir aletle girilmeyecek ve kesinlikle sigara içilmeyecektir.
  42. Elektrik Bakım personeli şantiye genelinde çalıştığı tüm ünitelerde kullanılan elektrik fiş ve prizlerin uygun olup olmadığına dikkat edecek ve uygun olmayanlar ilgili ünite amirine bilgivererek kullanım dışı bırakılacaktır.
  43. Ünitelerde çalışma yapılırken görülen, fark edilen demir korkuluklar, platformlar ve geziyollarındaki eksiklikler kopma ve düzensizlikler ilgili ünite amirine sonuçtan bilgi verilecektir.
   
  Musa Kamil Ekin ve Enver Çığşar bunu beğendi.