Elektrikle Ilgili Fen Adamlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları: (elektrik Y) (1)

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
C Sınıfı Uzman
Kayıt
6 Nisan 2015
Mesajlar
2.227
Şehir
Ankara
1 inci Grup: (En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler)
1. Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri:
Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama.
2. Elektrik iç tesis yapım işleri:
Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya yapı denetim kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volta kadar elektrik iç tesislerinin yapımı.
3. Muayene ve kabul işleri:
Yukarıdaki işlere uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması.
4. İşletme ve bakım işleri:
Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, işlerinde yetkilidirler.

04/04/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
Yazan:Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt