Elektrikle Ilgili Fen Adamlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları: (elektrik Y) (2)

Musa Kamil Ekin

C Sınıfı Uzman
Yönetim Grubu
Kayıt
6 Nisan 2015
Konu
2.038
Mesaj
2.221
Tepki
937
Şehir
Ankara
2 inci Grup : En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler,

1. Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri

Bağlantı gücü 30 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama,

2. Elektrik iç tesis yapım işleri

Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volta kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,

3. Muayene ve kabul işleri

Yukarıdaki işlere uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

4. İşletme ve bakım işleri

Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, işlerinde yetkilidirler.

05/04/2017 GÜNÜN BİLGİSİ
04/04/2017 GÜNÜN BİLGİSİNDEN DEVAMLA
Yazan: Av.Hüseyin Numan BİLİR
 
Yukarı Alt