Geçici Iş Göremezlik Ödeneği / Rapor Parası Hakkında

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  Sigortalı çalışanın iş kazası atlatması, meslek hastalığına yakalanması veya hastalık ve analık durumlarında, işyeri hekimi veya sağlık kurumları raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama haline geçici iş göremezlik denir.

  Sigortalı çalışan geçici iş göremezlik şekline göre aşağıdaki durumlar için iş göremezlik ödeneğinden faydalanacaktır;

  a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle geçiçi iş göremezlikdurumunda olan sigortalı her gün için,
  b) Doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,

  Yukarıda belirtilen sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinden kimler faydalanamaz;

  a) Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan 4/a (eski SSK) emeklileri,geçici iş göremezlik durumunda olmaları halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanamazlar.
  b) Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için fiilen çalışıyor olmak gerekiyor. İşten ayrılan biri bu ödenekten yararlanamaz.

  BİR YILIN HESABINDA DİKKATE ALINMAYAN SÜRELER
  • Herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,
  • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,
  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,
  • Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süreler çalışma süreleri olmadığı için iş göremezlik hesabında dikkate alınmaz.
  İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR ?
  Günlük kazanç, rapor başlangıç tarihinden önceki son üç aya ait toplam kazancın aynı üç aydaki prim ödeme gün sayısına bölümü ile bulunmaktadır.

  Sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı tutarında, Ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3 ‘ ü tutarında ödenek verilmektedir.

  Sigortalıya geçici iş göremezlik süresinde 1 veya 2. günün parası SGK tarafından sigortalıya ödenmez. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğini(rapor parasını) alınan raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlar.

  İş göremezlik ödeneğine hak kazanmak için, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan (90) gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir.

  Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.

  GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?
  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine 09.07.2012 tarihinden itibaren artık Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinden ödenmektedir.

  Geçici iş göremezlik ödeneğinde zaman aşımı beş yıldır. Beş yıllık zamanaşımı süresi içerisinde rapor parası için Kuruma başvurulmadığı takdirde hak sahibi ilgili dönemlerde hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneğini alamamaktadır.

  07.04.2016
  http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2675-gecici-is-goremezlik-odenegi-rapor-parasi-hakkinda
   
  Fatih Özcan bunu beğendi.