• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Insan Hayatı Ucuz Olmamalı

Musa Kamil Ekin

Yönetim Grubu
Katılım
6 Nisan 2015
Sertifika
C Sınıfı
Firma
BelKo ltd.şti.
İnsan hayatı ucuz olmamalı
03 Ağustos 2015 / 16:31
ersin_umdu.png

Ersin Umdu

Bir yandan şehit haberleri ile diğer yandan da ekmek parası için alın teri ile çalışan işçilerin başına gelen iş cinayetleri ile yüreğimiz yanıyor. İnşallah her iki zulme sebep olan vicdansızlar akıllarını başlarına alır ve bu sorumsuz davranışlarından vazgeçerler. Geçen hafta iş kazası sonucu işçilerin açabileceği tazminat davalarını izah etmiştim. Bugün de diğer yaptırımlardan bahsedelim. Öncelikle işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı pek çok yükümlülükleri bulunmaktadır. İşveren yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kendisi hakkında idari, cezai işlemlerin yanında işçinin yasal yollardan uygulatabileceği yaptırımlar da bulunmaktadır.
İDARİ PARA CEZASI SÖZ KONUSU
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranması neticesinde işveren veya işveren vekiline alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için idari para cezası uygulanabileceği gibi tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya iş yeri kapatılır. Bununla birlikte; gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayarak işçinin ölümüne veya yaralanmasına sebep olan işveren taksirli suç faili olarak cezalandırılır.
İdari ve cezai yaptırımların yanında işçinin de işverene karşı uygulayabileceği yaptırımlar bulunmaktadır. Buna göre;
– İş sağlığı ve güvenliği riskine karşı işçi iş yerinde riskin kaldırılacağı süreye kadar çalışmaktan kaçınabilir ve bu sürenin ücretini işverenden isteyebilir.
– İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bu riskli durumdan dolayı iş akdini haklı nedenle fesih eder ve kıdem tazminatı dahil yasal haklarını işverenden talep ederek işi bırakabilir.
– Gecen hafta belirttiğim üzere iş sağlığı ve güvenliğinin alınmaması neticesinde geçirilecek olan iş kazası ve meslek hastalığı için işverenden tazminat talep edebilir.
İŞVERENİN SORUMLULUKLARI VAR
Bu şekilde işçi veya hak sahipleri tarafından açılan tazminat davaları yanında SGK da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçiye yaptığı yardımların tazminini işverenden istemektedir. Buna göre;
– Sigortalı çalıştırılmaya başlandığının veya yeniden işe alınan sigortalıların süresi içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, bildirgenin sonradan verildiği veya işçi çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda zarar gören işçiye veya hak sahibi kişilere SGK tarafından yapılan ve ilerde yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarı ile gelir bağlanması durumunda hesap edilecek sermaye değeri tutarı için sorumluluk ve kusur durumu aranmaksızın sigortalı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene rücu edilir. Buna işverenin “Kusursuz Sorumluluğu” denir.
– İş kazası veya meslek hastalığı işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olması durumunda zarar gören sigortalıya (işçiye) veya hak sahibi kişilere 5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan ve ilerde yapılması gereken her türlü giderin tutarı ile gelir bağlanması durumunda bu gelirin bağlandığı tarihteki hesap edilecek peşin sermaye değeri için işverenin kusur derecesi ağırlığında, Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu edilir. Buna işverenin “Kusurlu Sorumluluğu” denir.

Please, Giriş Yap or Kayıt Ol to view URLs content!
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst