Iş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılmalı?

Konu, 'İş Kazası Haberleri' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  İş kazası bildirimi nasıl yapılmalı?
  22 Eylül 2015
  1.01/09/2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yayımlanan 2015/22 sayılı Genelge ile; 6645 sayılı Kanunla, 6331 ve 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonucunda kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında yapılan değişikliğin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır. Buna göre, İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını 3 iş günü içerisinde bildirmeyen işverenler, 2 bin 466 lira ila 4 bin 932 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası ödemek durumunda kalacaktır. Zorunluluk, bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır.

  [​IMG]

  2.İş Kazası Bildirimi Süresi İş kazası bildiriminin işveren tarafından kazanın meydana geldiği tarihten sonraki üç iş günü içinde SGK’na yapılması gerekmektedir Meslek Hastalığı Bildirimi Süresi İşveren, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği günden itibaren üç iş günü içinde SGK’na yapılması gerekmektedir. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirim Şekli Bildirim Formu (e-Bildirim) adresinden elektronik ortamda gönderilebileceği gibi, kağıt ortamında da doğrudan ya da posta yoluyla da Kurumun ilgili ünitesine gönderilebilecektir.

  [​IMG]

  3.Para Cezası Tutarları Öngörülen ikibin Türk Lirası tutarındaki idari para cezası her yıl Kabahatler Kanununda öngörülen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanmaktadır.

  [​IMG]

  4.2015 yılı için 2.466 TL olarak hesaplanan idari para cezası tutarı; A) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden; 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, B) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden; 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, C) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden; 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak, uygulanacaktır.

  [​IMG]

  5.Genelgedeki çok tartışılan bölüm: Genelgede aynen şöyle diyor: “İşveren tarafından yapılacak meslek hastalığı bildirimlerinde; sigortalının, öncelikle Kurum Sağlık Kurulu tarafından çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu tespit edilecektir. Daha sonra dosyanın gönderildiği sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından işverene tebligat gönderilerek, işverenden tespit edilen meslek hastalığının kurumumuza bildirilmesi istenecektir. Bu bildirimin, tebligatın tebellüğ edildiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde kuruma yapılıp yapılmadığı hususu tespit edilecektir.

  [​IMG]


  6.
  Yani genelge ile SGK diyor ki: * Önce ben SGK olarak işverene, işçinin meslek hastalığına yakalandığını haber vereceğim. * Benim verdiğim haberi ve bilgiyi işveren, 3 gün içerisinde tekrar bana yani SGK’ya bildirecek. * Eğer benim verdiğim bilgiyi tekrar bana 3 gün içerisinde bildirmezse, 2 bin 466 ila 4 bin 932 lira arasında ceza keseceğim.
  [​IMG]

  http://www.muhasebenetwork.com/galeri/is-kazasi-bildirimi-nasil-yapilmali?start=5