Iş Kazası Geçiren Işçiye Sağlanan Haklar

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  **Teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması,

  **Gerekirse bir sağlık tesisine de yatırılarak, tedavisinin sağlanması,

  **Tedavi süresince gerekli ilaç ve her türlü iyileştirme vasıtalarının temin edilmesidir.


  **İş kazası sonucu sağlanan haklardan ve yardımlardan yararlanma şartları Sigortalıların iş kazasına bağlı olarak geçici iş göremezlik ödeneklerinden yararlanabilmeleri için Kuruma yapılan bildirimin iş kazası olarak kabul edilmesi, gerekmektedir.


  **Geçici iş göremezlik ödeneğinin süresi Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan alınacak istirahat raporuna bağlıdır. Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden sigortalılara iş kazası nedeniyle iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.


  **Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanlara iş kazası ile meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenecektir.


  **Kanunun Ek 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.


  **Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunlar hakkında bu Kanunun kısa vadeli sigorta kolları bakımından yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.


  **Sağlık yardımı, iş kazasına uğrayan sigortalının belirli bir süreye bağlı olmaksızın, sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder ve iyileşen sigortalıların arıza veya hastalıklarının nüksetmesi halinde, tedavileri yeniden sağlanır.


  **Bu kapsamdaki sigortalıya, tescil edildiği tarihten sonraki 10 gün içinde (10.gün dâhil) iş kazası geçirmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir.


  **Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.


  **İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.


  **Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.


  **İş kazası sonucu sağlanan haklar şunlardır: - Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.


  **İş kazası olduğunda işveren hemen bölgedeki zabıtaya (savcılık, jandarma veya karakol) bilgi vermek zorundadır. Ayrıca SGK müdürlüğüne de 3 gün içinde E-bildirim ile bildirimde bulunulmalıdır.


  **İş kazası sadece çalışırken meydana gelen kazaları kapsamaz. İşçiler patronun tuttuğu bir araç ile işlerine gider gelirken veya bir işyerinden patronun emri doğrultusunda işyeri dışındaki başka bir işe giderken yolda başlarına gelen herhangi bir kaza da iş kazası olarak değerlendirilir.


  **İşçinin kendi işi dışında bir işten dolayı işyeri dışındayken başına bir kaza gelirse yani patron işçiyi herhangi bir iş için işyeri dışına göndermiş ve kaza o işin yapılması sırasında meydana gelmişse bu olay iş kazası olarak değerlendirilebilir.


  **İş kazasına uğrayan işçinin sigortalı olup olmaması önemli değildir. İş kazası geçiren işçi sigortasız bile olsa bağlı bulundukları SSK’ya yapılan bir başvuru ile sigortalı işçilerin yararlandıkları bütün haklardan faydalanabilirler.


  **Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için işçinin bedenen zarara uğraması gerekmez, iş kazasına bağlı ruhsal rahatsızlıklar da iş kazası kapsamına girer.


  **Bir önemli konu ise işçinin ve işverenin kendi iç muhakemesini yaparak hayatlarını hiçe saymamaları ve bu ölçütte uygulanması gereken ve doğru olan uygulamalarla sonuçlara ulaşmak olacağını düşünüyorum.


  **Dünyanın her yerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilip işçiler ve işverenler tabiî ki bilinçlendirilmelidir. Doğru olan ise bu eğitimlerin de gerçekte alındığı gibi uygulanması olmalıdır.


  **İş kazasının aslında işçilerin bu konuda bilgilendirilmesinden ziyade kendi hayatlarını bilinçli bir şekilde hiçe saydıklarından kaynaklandığını görmekteyiz.


  **6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da bu iş kazalarının önüne geçmek boyutunda hem işçilerin hem de işverenlerin bilinçlendirilerek eğitimli ve duyarlı işçi ve işverenler kazandırılması açısından da önem arz etmektedir.


  **Sağlık yardımı yapılması; Bu yardımlar sigortalının, - Hekime muayene ettirilmesi,


  **İş kazası diye tanımlanan tabir işçinin, işyeri alanı içerisinde, işyeri dışında veya işverenin işyeri dışındaki bir işinde meydana gelen ve işçiye zarar veren olaydır.


  **Bu yazımız iş kazalarının aslında işçinin bilgisizliğinden mi yoksa kendini önemsememesinden dolayı kendince kolay uğraşlar sergileyerek, kendini ve değer verdiği insanları da hiçe sayıp sonuçları boyutunda kısa bilgiler içermektedir.


  **Ülkemizde iş yeri güvenliği için çeşitli önlemler alınmasına rağmen iş kazalarında azalma olsa da hala istenmeye olaylara şahit olmaktayız.


  http://www.muhasebenetwork.com/…/is-kazasi-geciren-isci-ne-…