Iş Kazası Ve Bildirim Süreleri...

Konu, 'İş Hukuku ve SGK' kısmında Musa Kamil Ekin tarafından paylaşıldı.

 1. Musa Kamil Ekin

  Musa Kamil Ekin Yönetim Grubu

  Mesajlar:
  2.201
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma:
  BelKo ltd.şti.
  İş kazası;

  -4/a sigortalısının işyerinde bulunduğu sırada

  -4/a sigortalısının işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle iş yeri dışında

  -4/a sigortalısının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

  -4/a sigortalısının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidişi-gelişi sırasında

  -4/a ‘lı kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için iş mevzuatı gereğince işyerinden ayrıldığı sırada

  -Sigortalı 4/b ‘li ise işyerinde bulunduğu sırada

  -Sigortalı 4/b ‘li ise yürütmekte olduğu iş nedeniyle işle ilgili sebeplerden dolayı işyeri dışında meydana gelen ve sigortalıya hemen veya sonradan bedenen ve ruhen özre uğratan olaylardır. Burada dikkat edilmesi gereken bir konuda kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunmasıdır. Ancak iş kazası işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olsa da, yapılan işle ilgisi olmayan bazı hal ve durumları da kapsamaktadır. İşçinin, işyerinin avlusunda yürürken düşmesi sonucu ayağının kırılması, işyerinin yemekhanesinde yemek yerken boğazına yemek kaçması bu tür iş kazalarına örnek teşkil etmektedir.

  İş kazalarının bildiriminde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu işvereni sorumlu tutmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ise işverenin yanında sağlık hizmeti sunucularını da bildirim konusunda sorumlu tutmaktadır.

  İş Kazalarının Bildirim Süreleri şu şekildedir;

  – 5510 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrasına göre; işveren, işyerinde meydana gelen iş kazası olayını o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirmekle sorumludur.

  -İş kazası işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmişse bildirim süresi olayın öğrenildiği tarihten başlar ve 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir.

  -İş kazasına uğrayan 4/b’li ise kendisi tarafından 1 ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmasına engel olmadığı günden sonraki 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bildirir. Burada önemli olan husus 4/b sigortalısının iş kazası geçirmesi halinde bunu kolluk kuvvetlerine bildirmek gibi bir zorunluluğunun olmamasıdır.

  – 6331 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 2. fıkrasına göre ise; işveren, işyerinde meydana gelen iş kazası olayını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları ise kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle sorumludur.

  Bildirim süresi iş günü olarak belirlendiğinden Cumartesi, Pazar günleri ile ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmayacak, bu günlere rastlayan günleri takip eden günden itibaren söz konusu 3 iş günü süresi işlemeye devam edecektir.


  14.03.2016
  http://www.muhasebenetwork.com/is-kazasi-ve-bildirim-sureleri.html